Rrjeti i ndihmës të përkthimit KudoZ™


KudoZ™ provides ProZ.com users a way to offer each other, and guests, free assistance in translating tough terms.


Po hasni vështirësi për të përkthyer një term të vështirë? Afishoni një pyetje KudoZ

Për të ndihmuar në përkthimin e një termi apo fraze të shkurtër, afishoni një pyetje KudoZ dhe jepni kontekstin e fjalisë, gjuhën në të cilën dëshironi ta përktheni dhe çdo informacion tjetër sipas dëshirës. Pasi të afishoni pyetjen tuaj, përdoruesit e ProZ do të sugjerojnë përkthime me shpjegimet përkatëse dhe ndonjëherë edhe referenca.

Prisni përgjigjet, zgjidhni përgjigjen më të dobishme

Për të ndihmuar në përkthimin e një termi apo fraze të shkurtër, afishoni një pyetje KudoZ dhe jepni kontekstin e fjalisë, gjuhën në të cilën dëshironi ta përktheni dhe çdo informacion tjetër sipas dëshirës. Pasi të afishoni pyetjen tuaj, përdoruesit e ProZ do të sugjerojnë përkthime me shpjegimet përkatëse dhe ndonjëherë edhe referenca.

Pyetja dhe përgjigjia e përzgjedhur janë arkivuar

Pyetja dhe përgjigjia e sugjeruar ruhen dhe në vazhdim, ato do të jenë në dispozicion të kujtdo tjetër.


Pamje e përgjithshme e faqes

Një vështrim i shpejtë i funksioneve në dispozicion në faqen e ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search