Shënim nga personeli i kësaj faqeje interneti
May 31, 2016, 9:15 pm
See Website for other company locations.
Logo -

PoliLingua.com

Localization services

Established in 2002
ProZ.com member since Sep 2012

Polilingua

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 364 entries
Past 12 months:
5 158 entries


Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Aug 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
220 - 3169
5
Aug 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 300
5
Aug 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
223 - 2090
5
Aug 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 443
5
Aug 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
151 - 921
5
Aug 2
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 2185
5
Aug 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 490
5
Jul 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 300
5
Jul 27
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
153 - 743
5
Jul 27
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4028
5
Jul 26
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
528 - 3687
5
Jul 25
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
67 - 2718
5
Jul 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4030
5
Jul 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 422
5
Jul 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 65
5
Jul 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
63 - 303
5
Jul 12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 445
5
Jul 11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 7
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 668
5
Jul 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 330
5
Jul 4
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Jul 4
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 606
5
Jun 30
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 9335
5
Jun 28
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 26
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
592 - 4581
5
Jun 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 315
5
Jun 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 508
5
Jun 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 423
5
Jun 8
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
166 - 6489
5
Jun 7
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1028
5
Jun 7
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 7
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
4
Jun 2
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
320 - 350
5
May 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 135
5
May 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 372
5
May 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
272 - 230
5
May 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4986
5
May 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 311
5
May 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
May 18
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1212 - 1534
5
May 17
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 465
5
May 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 1388
5
May 15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
316 - 220
5
May 12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
64 - 1586
5
May 11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 623
5
May 11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 179
5
May 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 563
4
May 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 678
5
May 2
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 403
5
May 2
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2718 - 571
5
May 2
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 471
5
Apr 27
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
64 - 690
5
Apr 26
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
81 - 1384
5
Apr 25
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 422
5
Apr 25
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
43 - 593
5
Apr 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
118 - 3729
4
Apr 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 384
5
Apr 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 4
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 366
5
Mar 30
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 153
5
Mar 30
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
14 - 1193
4
Mar 28
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 27
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 460
5
Mar 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
275 - 89
4
Mar 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
240 - 782
5
Mar 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 873
5
Mar 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 124
5
Mar 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
99 - 597
5
Mar 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 1373
5
Mar 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
821 - 2183
5
Mar 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Mar 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 3192
5
Mar 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
150 - 1845
5
Mar 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3920
5
Mar 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1865
5
Mar 7
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 710
5
Mar 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 1080
5
Mar 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 461
5
Mar 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 300
5
Mar 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20267 - 29524
5
Feb 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 423
5
Feb 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 316
5
Feb 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 20
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 988
5
Feb 20
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Feb 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
55 - 1030
5
Feb 15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1650
5
Feb 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Feb 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
231 - 1189
5
Feb 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
718 - 24
5
Feb 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 43
5
Feb 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
80 - 2057
5
Feb 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 2131
5
Jan 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 747
5
Jan 26
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 703
5
Jan 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
159 - 1277
5
Jan 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Jan 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 300
5
Jan 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1620
5
Jan 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 468
5
Jan 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 305
5
Jan 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 850
5
Dec 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
264 - 4479
5
Dec 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
59 - 45
5
Dec 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2667
5
Dec 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 2110
5
Dec 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 825
5
Dec 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
224 - 8874
5
Dec 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Dec 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 3022
5
Dec 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Dec 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Dec 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 870
5
Dec 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Nov 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 2295
5
Nov 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1600
5
Nov 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
128 - 500
5
Oct 31 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 313
5
Oct 26 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 1400
5
Oct 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 896
5
Oct 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
5
Oct 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
436 - 3020
5
Oct 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 353
4
Oct 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
73 - 60
5
Oct 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 300
5
Oct 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
30 - 877
5
Oct 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 765
5
Oct 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 3 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 274
5
Sep 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 6978
5
Sep 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4873
5
Sep 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 403
4
Sep 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
94 - 1624
5
Sep 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Sep 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
42 - 25
5
Sep 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Sep 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 460
5
Aug 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 5043
5
Aug 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
294 - 1744
5
Aug 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
93 - 2975
5
Aug 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 3393
5
Aug 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1659
5
Aug 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 723
5
Aug 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 510
5
Aug 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
92 - 2329
5
Aug 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
83 - 1422
5
Jul 26 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 600
5
Jul 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 2180
5
Jul 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
93 - 509
5
Jul 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
122 - 633
5
Jul 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
472 - 4276
5
Jul 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 4162
5
Jul 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 100
5
Jul 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 363
5
Jun 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1450
5
Jun 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
67 - 1361
5
Jun 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
176 - 3421
5
Jun 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 659
5
Jun 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
371 - 2108
5
Jun 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1210 - 912
5
May 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 315
5
May 26 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1182 - 13329
5
May 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
146 - 1041
5
May 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
233 - 1322
5
May 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
273 - 2931
5
May 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
May 3 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
221 - 1012
5
Apr 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 597
5
Apr 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 229
5
Apr 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 950
5
Apr 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 820
5
Apr 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 455
5
Apr 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1428
5
Apr 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
64 - 509
5
Apr 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 535
5
Mar 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 1055
5
Mar 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
433 - 3974
5
Mar 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 300
5
Mar 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
4
Mar 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Mar 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 305
5
Mar 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
105 - 8737
5
Mar 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 755
5
Mar 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 1482
5
Mar 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
449 - 2691
5
Mar 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
210 - 1425
5
Mar 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 17300
5
Mar 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 962
5
Feb 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 6473
5
Feb 26 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4986
5
Feb 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 450
5
Feb 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
213 - 7812
5
Feb 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
128 - 1385
5
Feb 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
60 - 1885
5
Feb 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 208
5
Feb 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 2341
5
Feb 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 330
5
Jan 31 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
160 - 679
5
Jan 26 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2582 - 3747
4
Jan 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
219 - 783
4
Jan 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 376
4
Jan 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
86 - 1211
5
Jan 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
308 - 3582
5
Jan 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2998
5
Jan 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
561 - 2279
5
Jan 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2973
5
Jan 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
34 - 1000
5
Jan 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 300
5
Jan 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 453
5
Dec 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 660
5
Dec 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 511
5
Dec 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Dec 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 87
5
Dec 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
425 - 1946
5
Dec 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 1793
4
Dec 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
273 - 7682
5
Dec 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Dec 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
61 - 412
5
Dec 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Dec 1 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
536 - 4990
5
Nov 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1698
5
Nov 25 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
277 - 2852
5
Nov 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - -50
5
Nov 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 586
5
Nov 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
313 - 1209
5
Nov 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2609
5
Nov 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1073
5
Oct 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
531 - 12328
5
Oct 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
322 - 2030
5
Sep 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 436
5
Sep 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
80 - 1981
5
Sep 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Sep 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 418
5
Sep 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 238
2
Sep 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 300
5
Sep 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 1076
5
Sep 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 554
5
Sep 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 396
5
Sep 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
42 - 614
5
Sep 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Sep 1 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
55 - 4573
5
Aug 27 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
43 - 474
5
Aug 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 884
5
Aug 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4918
5
Aug 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
175 - 330
5
Aug 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 765
5
Aug 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 725
4
Aug 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1363 - 3279
5
Aug 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1939 - 2533
5
Aug 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 440
5
Aug 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 3022
5
Aug 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1098
5
Aug 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 540
4
Jul 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
152 - 618
5
Jul 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 788
5
Jul 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 65
5
Jul 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Jul 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 158
5
Jul 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Jul 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 410
5
Jul 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 683
5
Jul 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1774 - 8062
5
Jul 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1350
5
Jul 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 865
5
Jul 1 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
313 - 3428
2
Jun 27 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 470
5
Jun 27 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 4813
5
Jun 25 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 850
5
Jun 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
131 - 2824
5
May 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 2710
5
Mar 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1853 - 3845
5
Mar 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2101 - 3875
4
Feb 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 205
5
Jan 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
47 - 1507
5
Dec 12 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
103 - 1202
5
Dec 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3155
5
Dec 1 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 28 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 2371
4
Oct 31 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Oct 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5361 - 8375
5
Oct 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
74 - 3980
4
Sep 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1850
5
Sep 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
43 - 1889
5
Aug 13 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
57 - 3634
5
Jul 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
403 - 2093
5
Jun 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 1005
5
Apr 24 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 710
5
Apr 17 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 8655
5
Feb 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1465 - 43820
5
Jan 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
762 - 4824
5
Dec 1 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 11981
5
Nov 25 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 5124
5
Nov 13 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
542 - 4637
5
Nov 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Nov 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
4
Oct 28 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 575
5
Sep 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1209
5
Aug 21 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6 - 392
5
Jul 14 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 65
4
May 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 310
4
Apr 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 5951
5
Apr 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
128 - 1722
2
Apr 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
476 - 10107
4
Apr 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 549
5
Nov 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 557
5
Aug 9 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
672 - 7213
5
Jun 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1466 - 3822
4
May 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
305 - 3360
5
Sep 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5179 - 49182
5
Aug 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1005
3
Aug 2 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 973
5
Jul 9 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
208 - 1292
3
Jul 22 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
380 - 2014
5
May 27 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 945
5
Apr 20 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 10343
5
Dec 3 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 2293
5
Oct 22 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2874
5
Oct 20 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 939
5
Jun 19 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 6513
4
Nov 29 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Oct 23 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
484 - 45
2
Sep 26 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4450
4
Feb 15 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
336 - 12488
5
Feb 13 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
846 - 2481
5
Feb 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
373 - 4632
5
Jan 12 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
579 - 5515
5
Nov 30 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1610
5
Nov 2 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1698
1
Aug 4 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 129
1
Mar 19 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 227
5
Dec 9 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 53
5
Nov 9 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
162 - 26731
5
Aug 3 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 60
2
Mar 9 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 581
3
Jan 11 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1228 - 5617
3
Sep 20 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2666
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search