Logo -

Arancho Doc Group

Translation & Localization

Established in 1993
ProZ.com member since Dec 2006

Arancho Doc Group / Formerly: Ic.Doc Srl Language Services

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 136 entries
Past 12 months:
5 18 entries


Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Jul 28
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
339 - 3398
5
Jul 25
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
105 - 815
5
Jul 25
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 240
5
Jul 25
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 1410
5
May 12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2 - 300
5
May 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
May 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 105
5
May 4
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
May 2
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1560
5
Mar 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 71
5
Mar 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 205
5
Feb 15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1580 - 1693
5
Jan 26
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
189 - 174
5
Jan 3
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 887
5
Dec 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 220
5
Dec 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 3167
5
Sep 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 575
5
Jul 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
18 - 1874
5
Jun 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 205
5
Apr 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 53
5
Mar 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
70 - 2734
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
91 - 2784
4
Dec 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4011 - 16000
2
Nov 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
91 - 1055
5
Oct 29 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Jul 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 368
5
Jun 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 403
5
Mar 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
613 - 2697
5
Mar 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1043 - 2596
5
Mar 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
13 - 1297
5
Feb 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1847 - 13867
5
Feb 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Dec 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
200 - 2964
5
Dec 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 70
4
Sep 25 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 210
5
Sep 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 355
5
Sep 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4410
5
Aug 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
29 - 371
4
Aug 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2250
5
Jun 30 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Jun 26 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 6
5
Mar 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
503 - 2353
5
Feb 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 179
5
Nov 15 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 5071
5
Jun 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1847 - 13867
5
Mar 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
39 - 2047
5
Jan 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
85 - 944
5
Nov 13 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1308 - 28
2
Oct 18 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
107 - 12248
5
Oct 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6543 - 3113
2
May 15 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
294 - 531
5
Nov 3 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
380 - 600
5
Oct 11 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
133 - 260
5
Sep 13 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
352 - 1798
5
Apr 20 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 815
5
Apr 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 13529
5
Mar 15 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
379 - 741
5
Mar 14 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 133
5
Mar 14 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
184 - 3107
5
Feb 15 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 950
5
Dec 7 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 700
5
Dec 1 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 939
5
Nov 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 3271
5
Sep 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 5591
5
Jun 2 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
110 - 2251
5
Mar 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Feb 26 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 993
5
Dec 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
209 - 4640
5
Nov 16 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1050
5
Oct 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
269 - 3260
4
Jul 12 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1600
5
May 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
100 - 365
5
Apr 28 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 5591
5
Mar 11 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
241 - 1140
5
Mar 3 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4700 - 38500
5
Jan 14 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
447 - 7656
5
Jan 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
529 - 4143
5
Jan 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
225 - 2682
5
Dec 2 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
572 - 3515
5
Nov 3 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
77 - 328
5
Oct 22 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
111 - 739
5
Oct 16 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
741 - 2657
5
Oct 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3
5
Oct 4 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 315
5
Aug 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
94 - 1253
5
Jul 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1386 - 2037
5
Jul 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
200 - 2964
5
May 24 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
393 - 784
5
May 3 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
538 - 2607
5
Apr 18 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
398 - 5557
5
Jan 4 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
133 - 260
5
Oct 19 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
200 - 2964
5
Jul 31 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
219 - 1556
5
Jul 9 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 800
5
Apr 11 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
600 - 307
5
Mar 22 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
635 - 5337
5
Jan 10 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 10000
5
Dec 27 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
274 - 3115
5
Nov 17 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
140 - 2066
5
Oct 19 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 520
4
Oct 7 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
574 - 5113
5
Sep 15 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
225 - 2682
5
Jun 22 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
171 - 1847
5
Apr 1 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
171 - 1847
5
Mar 31 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Dec 18 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
112 - 2601
5
Nov 12 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
59 - 2060
5
Sep 2 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2822 - 18862
5
Jun 30 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 1124
4
May 10 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
76 - 4055
5
Mar 15 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
126 - 1335
1
Mar 14 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 700
5
Mar 9 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
133 - 260
5
Oct 31 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 440
5
Oct 18 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
86 - 179
5
Aug 19 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6543 - 3113
5
Jun 22 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
706 - 8099
5
May 28 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
217 - 4378
5
Apr 22 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
706 - 8099
5
Apr 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1864 - 3455
5
Oct 29 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3005 - 1658
3
Oct 7 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
1
Aug 28 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 11667
2
Jul 9 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1803
5
Jun 24 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1386 - 2037
5
Jun 13 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 681
5
May 4 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
512 - 539
5
Oct 25 '02
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4485 - 737
4
Apr 12 '02
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8522 - 3394
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search