Mc LEHM

Established in 1998
ProZ.com member since Nov 2002

Mc LEHM Traductores / McLEHM / Mc LEHM International

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.9 121 entries
Past 12 months:
5 15 entries


Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Jun 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 741
5
May 26
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
77 - 1462
5
May 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
14 - 191
5
May 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 599
5
Apr 29
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
45 - 535
5
Mar 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 6
5
Mar 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 392
5
Jan 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 300
5
Jan 17
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Jan 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 300
5
Oct 31 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2278
5
Sep 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 365
5
Jul 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 7404
5
Jul 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
May 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
46 - 300
5
May 3 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
414 - 215
5
May 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 3538
5
Apr 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1073 - 19129
5
Mar 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Feb 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 1457
5
Feb 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
388 - 1502
5
Jan 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
53 - 6193
4
Nov 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 460
5
Oct 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 506
5
Sep 28 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
54 - 730
5
Sep 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
517 - 2538
5
Jul 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 901
5
May 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1043
5
May 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1528 - 1352
3
May 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1182 - 1568
5
Feb 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 755
5
Nov 25 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
581 - 3215
1
Mar 31 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
703 - 774
5
Jan 31 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
620 - 5375
5
Jan 13 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
63 - 2569
5
Jan 2 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
175 - 3853
5
Dec 31 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
125 - 2306
5
Nov 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1176
5
Sep 18 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
215 - 1684
5
Sep 15 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1479
5
Jul 31 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2139 - 914
5
Jul 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
261 - 32389
5
Apr 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
47 - 3076
5
Oct 24 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2120
5
Jul 13 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 846
5
Jul 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
227 - 604
5
Apr 26 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16686 - 23395
5
Feb 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
80 - 2749
5
Oct 18 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 309
5
Jun 13 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1650
5
May 28 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
223 - 1093
5
May 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
55 - 3789
5
May 2 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5992 - 4484
5
Mar 22 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1231 - 802
5
Jan 26 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
77 - 2184
5
Dec 28 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 1028
5
Dec 1 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
876 - 4867
5
Oct 31 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
328 - 7450
5
Jul 16 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2078 - 38146
5
May 12 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 656
5
Dec 16 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
290 - 3241
5
Dec 16 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
919 - 4898
5
Dec 5 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1524 - 3656
5
Dec 4 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1073 - 19129
5
Oct 22 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4056 - 15394
5
Oct 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
152 - 2258
5
Mar 24 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
555 - 10761
5
Feb 1 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
155 - 3635
5
Jan 17 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
105 - 1890
5
Oct 16 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 5
5
Sep 25 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
77 - 2184
5
Sep 20 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2774 - 4235
5
Jun 27 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 80
5
Apr 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
18 - 4
5
Feb 19 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
368 - 301
5
Jan 19 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1250
5
Jan 19 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 424
5
Dec 4 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
384 - 7738
5
Nov 6 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3203 - 17291
5
Nov 5 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
401 - 6879
5
Oct 17 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
227 - 447
5
Oct 6 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 1808
5
Sep 26 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1111 - 2320
5
Sep 25 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
213 - 1226
5
Jun 24 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 2
5
Jun 20 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 49
4
Jun 20 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
219 - 1678
5
Jun 19 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
819 - 2939
5
Apr 17 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5992 - 4484
5
Mar 29 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15402 - 23783
4
Jan 9 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 503
5
Oct 17 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 707
5
Oct 7 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2072 - 1848
5
Sep 21 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
190 - 2860
5
Sep 14 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
431 - 2290
3
Jul 24 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5401 - 38191
5
May 31 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
84 - 2889
5
May 13 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
76 - 3303
4
May 9 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
407 - 2313
5
Apr 21 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 2781
5
Dec 19 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12466 - 12389
5
Nov 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
150 - 1254
5
Sep 1 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
414 - 215
5
Aug 12 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
926 - 43
5
Jun 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 653
5
Apr 19 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
50 - 520
4
Mar 25 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
74 - 3211
5
Feb 24 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
508 - 7893
4
Oct 22 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
209 - 4640
5
Jul 27 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2148 - 3742
5
May 24 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
837 - 961
5
May 5 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 49
5
Dec 26 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 477
4
Dec 24 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
17821 - 266671
5
Aug 14 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3829 - 2781
5
Jul 1 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 839
5
Apr 9 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1152 - 1812
5
Mar 15 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 885
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search