Logo -

ViewGlobally

ViewGlobally - One stop solution!

Established in 2009
ProZ.com member since Mar 2012

ViewGlobally

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 158 entries
Past 12 months:
5 5 entries


Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Jun 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
470 - 467
5
Nov 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
476 - 10110
5
Nov 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 355
5
Oct 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 660
5
Aug 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 300
5
Aug 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 3
5
Aug 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 210
5
Aug 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 540
5
Jun 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 385
5
Jun 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
572 - 41934
5
Jun 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
Jun 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 2085
5
Jun 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
51 - 1250
5
Jun 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 268
5
Jun 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
357 - 8868
5
Jun 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
84 - 804
5
Jun 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1181 - 679
5
Jun 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2872 - 7015
5
Jun 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 230
5
Jun 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
447 - 1060
5
Jun 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 305
5
Jun 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 800
5
Jun 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
695 - 3713
5
Jun 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 656
5
Apr 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 470
5
Apr 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 2630
5
Mar 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1350
5
Mar 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 4233
5
Mar 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 300
5
Mar 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
170 - 5891
5
Mar 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5057 - 2237
5
Mar 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
71 - 2785
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 450
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1458
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
207 - 5787
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 2591
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
48 - 520
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 505
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
76 - 5390
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 510
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 621
5
Jan 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 6978
5
Jan 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 376
5
Jan 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
139 - 2278
5
Jan 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
460 - 22660
5
Jan 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 637
5
Jan 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
70 - 13244
5
Jan 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1050
5
Jan 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 700
5
Jan 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 56
5
Jan 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6 - 1485
5
Jan 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
210 - 1425
5
Jan 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
790 - 644
5
Jan 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 632
5
Jan 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 355
5
Jan 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
55 - 2520
5
Jan 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 731
5
Dec 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 550
5
Dec 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
882 - 4482
5
Dec 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1201 - 2988
5
Dec 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 415
5
Dec 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 2364
5
Dec 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1620
5
Dec 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
244 - 1255
5
Dec 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Dec 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 1604
5
Dec 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Dec 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 300
5
Dec 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
105 - 3818
5
Dec 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Dec 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 812
5
Dec 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Dec 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
25 - 1181
5
Dec 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 664
5
Dec 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
130 - 1386
5
Dec 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Dec 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 285
5
Dec 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 2609
5
Dec 1 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 155
5
Dec 1 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 3256
5
Nov 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
177 - 1928
5
Nov 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2693 - 17879
5
Nov 18 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
467 - 7990
5
Oct 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 2989
5
Oct 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2060
5
Oct 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
212 - 2654
5
Oct 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Oct 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 653
5
Sep 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1438
5
Aug 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 350
5
Jul 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 1357
5
May 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1854
5
May 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 3347
5
May 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
May 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 700
5
May 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 835
5
May 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
May 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1525
5
Apr 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1490
5
Feb 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Feb 4 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 3164
5
Jan 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
41 - 4460
5
Jan 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Jan 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 758
5
Dec 23 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 628
5
Dec 11 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1100
5
Nov 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1043
5
Sep 26 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 540
5
Apr 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1400
5
Mar 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 630
5
Mar 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 391
5
Mar 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1650
5
Mar 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
221 - 1012
5
Dec 13 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
161 - 2039
5
Dec 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Nov 26 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
67 - 864
5
Nov 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Nov 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
5
Oct 3 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 41
5
Jul 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 458
4
Jun 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 475
5
Feb 20 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 5965
5
Jan 23 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
13 - 846
5
Jan 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 470
5
Jan 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1145
5
Dec 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 190
5
Dec 14 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 405
5
Dec 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1498
4
Sep 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
83 - 908
5
Aug 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
4
Aug 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Aug 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
118 - 2104
5
Aug 15 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 7177
5
Aug 15 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 15 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 41
5
May 14 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 750
5
May 14 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
47 - 6423
5
Apr 24 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 675
5
Apr 24 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
169 - 30363
5
Apr 23 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 500
5
Apr 13 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Apr 10 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 705
5
Apr 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Mar 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1231
5
Mar 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search