Logo -

BETAPLAN TRANSLATION

Specialized in Technical Translation

Established in 2009
ProZ.com member since Mar 2013

Betaplan Translation

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 60 entries
Past 12 months:
5 23 entries


Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Aug 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 25
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 497
5
Jul 20
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 20
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 3646
5
Jul 19
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 654
5
May 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 355
5
May 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
May 18
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
May 18
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1028
5
Apr 20
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 306
5
Apr 19
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 516
5
Apr 19
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 908
5
Apr 19
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 605
5
Apr 12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
53 - 5018
5
Mar 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2 - 506
5
Mar 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
470 - 467
5
Jan 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
445 - 337
5
Jan 17
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 920
5
Dec 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 2462
5
Oct 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
287 - 4622
5
Jul 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
119 - 1245
5
Jul 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
436 - 3020
5
Jul 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 124
4
Jul 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1865
5
Jul 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 366
5
Jul 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 3243
5
Jul 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 700
5
Jun 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 4481
5
Jun 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 1536
5
May 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1074
5
May 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2601 - 38862
5
Jan 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 377
5
Jan 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Jan 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3105
5
Sep 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 315
5
Aug 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 480
5
Jul 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
195 - 4470
5
Jul 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1510
5
Jul 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 409
5
Jul 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2500
5
Jul 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 405
5
Jun 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 50
5
Apr 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 400
5
Apr 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
175 - 330
5
Mar 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 427
5
Mar 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1091 - 9389
5
Mar 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 765
5
Feb 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 364
5
Feb 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
204 - 350
5
Feb 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 256
5
Jan 27 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2601 - 38862
5
Jan 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 405
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search