Logo -

Euro-Com International B.V.

Our translation makes the difference

Established in 1995
ProZ.com member since Nov 2006

Euro-com / Euro-com International

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 463 entries
Past 12 months:
5 15 entries

Nuk është e mundshme të bëni thirrje për shënime. Një lejohet çdo 30 ditë dhe e fundit është bërë në Aug 7.

Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Jul 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
436 - 3020
5
Jul 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Jul 3
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 300
5
Jul 3
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
150 - 1614
5
Jun 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 631
5
Jun 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
Jun 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1633
5
May 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 593
5
Jan 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 1546
5
Dec 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 255
5
Nov 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
167 - 546
5
Nov 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
291 - 4073
5
Oct 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 788
5
Oct 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
145 - 422
5
Aug 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
126 - 353
5
Aug 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1804
5
Jul 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
135 - 2321
5
Jul 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
134 - 4125
5
Jul 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 413
5
Jul 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
228 - 2273
5
Jun 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1055
5
May 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
536 - 2373
5
Apr 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 1790
5
Feb 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
67 - 616
5
Feb 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4986
5
Feb 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 23
5
Dec 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 2551
5
Dec 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1159 - 3047
5
Nov 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
128 - 19966
5
Nov 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
269 - 281
5
Nov 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
188 - 7141
5
Nov 29 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 751
5
Nov 28 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1995
5
Nov 27 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5 - 625
5
Nov 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1000
5
Nov 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
173 - 2724
5
Nov 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 625
5
Nov 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 1142
5
Nov 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 424
5
Nov 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1152 - 1812
5
Nov 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
195 - 2977
5
Nov 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 306
5
Nov 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 1837
5
Nov 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 631
5
Oct 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4035
5
Oct 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 688
5
Oct 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
310 - 10591
5
Oct 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Oct 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 472
5
Sep 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
67 - 3663
5
Sep 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 336
5
Sep 1 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2669
5
Jul 29 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
50 - 4998
5
Jul 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
232 - 1667
5
Jul 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1630
5
Jun 18 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1804
5
May 18 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 3930
5
Apr 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
252 - 3525
5
Apr 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
585 - 3192
5
Apr 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1005
5
Mar 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 700
5
Mar 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 3243
5
Mar 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 610
5
Mar 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
101 - 3271
5
Mar 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2 - 560
5
Feb 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
163 - 1234
5
Feb 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1755
5
Feb 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
433 - 3974
5
Feb 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
42 - 841
5
Jan 28 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 2785
5
Jan 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 420
5
Jan 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
131 - 551
5
Jan 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
410 - 7297
5
Jan 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 505
5
Dec 30 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 523
5
Dec 16 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1363
5
Dec 14 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 561
5
Dec 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Nov 21 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 800
5
Nov 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
225 - 577
5
Oct 11 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
102 - 1517
5
Oct 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
25 - 938
5
Sep 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 1733
5
Sep 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 7872
5
Aug 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2505 - 1763
3
Aug 1 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 788
5
Jul 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 818
5
Jun 12 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 750
5
Jun 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 406
5
May 20 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 800
5
May 16 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 5203
5
May 12 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 253
5
May 2 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 1794
5
Mar 28 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 20
5
Mar 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
293 - 5812
5
Mar 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
267 - 4440
5
Mar 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
150 - 1614
5
Mar 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
71 - 2785
5
Mar 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1804
5
Feb 25 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2055
5
Feb 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 958
5
Feb 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
90 - 3207
5
Feb 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
370 - 1020
5
Jan 29 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
585 - 3192
5
Jan 24 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
33 - 1179
5
Jan 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 523
5
Dec 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 527
5
Dec 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
17 - 977
5
Dec 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 331
5
Dec 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
100 - 3017
5
Dec 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
21 - 482
5
Dec 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
62 - 388
5
Dec 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
172 - 2083
5
Dec 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
317 - 2385
5
Dec 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 703
5
Nov 27 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
48 - 2959
5
Nov 16 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1481
5
Nov 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
18 - 844
5
Nov 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1007
5
Nov 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 3 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1054 - 1051
5
Oct 31 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 500
5
Oct 23 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
46 - 3998
5
Oct 21 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6 - 1482
5
Oct 21 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
494 - 2785
5
Oct 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Oct 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3643 - 2949
5
Oct 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
41 - 1364
5
Sep 30 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 775
5
Sep 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 258
5
Sep 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 13 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 421
5
Aug 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1251
5
Jul 25 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
228 - 2273
5
Jul 24 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
545 - 24019
5
Jul 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2215
5
Jun 24 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 788
5
Jun 23 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
645 - 13615
5
Jun 20 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 600
5
May 23 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1461
5
May 23 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 840
5
May 13 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
129 - 70
5
May 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
34 - 382
5
May 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
May 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
208 - 128
5
May 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
211 - 1136
5
May 1 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 365
5
Apr 30 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
30 - 911
5
Apr 30 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
247 - 2374
5
Apr 30 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
55 - 1590
5
Apr 30 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
833 - 223
5
Apr 30 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1042 - 9490
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1080
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1175
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1091 - 9389
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
235 - 499
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
135 - 965
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
175 - 330
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
923 - 15436
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 995
5
Apr 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 5708
5
Apr 24 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Apr 20 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 2989
5
Apr 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
86 - 1211
5
Apr 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
48 - 435
5
Apr 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 55
5
Apr 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Apr 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 45
5
Apr 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
195 - 2977
5
Apr 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
152 - 2154
5
Mar 14 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 14 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 568
5
Feb 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 733
5
Feb 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 880
5
Feb 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
264 - 2920
5
Feb 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 186
5
Jan 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 5409
5
Jan 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
293 - 5812
5
Dec 19 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 701
5
Dec 12 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 410
5
Dec 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2 - 430
5
Dec 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
302 - 3733
5
Nov 30 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 30 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 1121
5
Nov 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 2008
5
Nov 26 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
30 - 762
5
Nov 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
352 - 1798
5
Nov 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
158 - 2215
5
Nov 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
361 - 2374
5
Nov 1 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Oct 18 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1415 - 6384
5
Oct 18 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
90 - 1182
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 459
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 3755
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
240 - 505
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 421
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 703
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
128 - 760
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
96 - 453
5
Oct 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
321 - 2346
5
Oct 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
97 - 597
5
Oct 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 3905
5
Oct 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
48 - 624
5
Oct 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 5678
5
Oct 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1572
5
Oct 15 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1050
5
Oct 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
178 - 1146
5
Oct 3 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
292 - 873
5
Sep 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
9 - 5456
5
Aug 30 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1363 - 3279
5
Aug 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 7977
5
Aug 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
252 - 3525
5
Aug 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 3873
5
Aug 12 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1229
5
Aug 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 700
5
Aug 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
362 - 5173
5
Jul 25 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
223 - 2090
5
Jul 23 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
378 - 3727
5
Jul 23 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1734 - 330
5
Jul 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 412
5
Jul 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 390
5
Jul 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
51 - 2938
5
Jul 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1785
5
Jun 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 25 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
262 - 1804
5
Jun 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 4893
5
May 27 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2601 - 38862
5
May 26 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 4431
5
May 26 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
71 - 2946
5
Apr 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
319 - 2750
5
Apr 20 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 788
5
Apr 19 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
134 - 4125
5
Apr 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 358
5
Apr 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1633
5
Mar 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
39 - 2052
5
Mar 26 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
50 - 4998
5
Mar 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2496 - 12557
5
Mar 19 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2835
5
Mar 14 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 755
5
Mar 13 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 105
5
Mar 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 360
5
Mar 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 460
5
Feb 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 568
5
Feb 27 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
135 - 992
5
Feb 27 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
168 - 3016
5
Feb 23 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 700
5
Feb 20 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
150 - 1305
5
Feb 14 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1400
5
Feb 3 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
297 - 1320
5
Feb 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
230 - 2019
5
Feb 1 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
573 - 5663
5
Feb 1 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1202
5
Jan 30 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 1276
5
Jan 12 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Jan 12 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
187 - 4682
5
Dec 19 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1041 - 4301
5
Dec 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
447 - 7656
5
Dec 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
120 - 868
5
Nov 28 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 17 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
269 - 281
5
Nov 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 1121
5
Oct 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 365
5
Oct 4 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 732
5
Oct 3 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 259
5
Oct 2 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 30 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
261 - 32389
5
Sep 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
230 - 311
5
Sep 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1137 - 4790
5
Sep 28 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Sep 28 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
49 - 579
5
Sep 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
102 - 1517
5
Sep 22 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 750
5
Sep 19 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 610
5
Sep 13 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 212
5
Sep 12 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 657
5
Sep 10 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1450
5
Sep 10 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 165
5
Sep 1 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 4394
5
Sep 1 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
416 - 3135
5
Aug 31 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3627
5
Aug 30 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 225
5
Aug 23 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
302 - 3733
5
Aug 19 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 453
5
Aug 9 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
42 - 1138
5
Jul 31 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1042 - 9490
5
Jul 18 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 565
5
Jul 15 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 625
5
Jun 28 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Jun 28 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 525
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
25 - 196
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 625
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
85 - 179
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1021
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1152 - 1812
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2973
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
409 - 3820
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 115
5
Jun 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 3393
5
Jun 25 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 1069
5
Jun 23 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3656 - 11859
5
Jun 23 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
54 - 538
5
Jun 23 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 610
5
Jun 21 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1049
5
Jun 4 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 723
5
May 18 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 751
5
May 13 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 713
5
Feb 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
728 - 4007
5
Feb 21 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
219 - 2762
5
Feb 12 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
156 - 888
5
Jan 25 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1461
5
Jan 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 411
5
Jan 2 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
866 - 14658
5
Dec 20 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 55
5
Dec 20 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
854 - 3257
5
Dec 16 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
94 - 882
5
Nov 29 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
135 - 2321
5
Nov 27 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3277 - 2049
5
Nov 22 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
585 - 3192
5
Nov 18 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
352 - 1798
5
Nov 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
399 - 8785
5
Nov 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
845 - 505
5
Sep 30 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
173 - 2724
5
Sep 29 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 852
5
Sep 22 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
30 - 206
5
Sep 21 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
341 - 3268
5
Sep 18 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
62 - 921
5
Sep 17 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1080 - 22792
5
Sep 14 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2401
5
Sep 14 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
144 - 2131
5
Sep 14 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
588 - 3408
5
Sep 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
137 - 1861
5
Sep 9 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 455
5
Sep 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
42 - 841
5
Sep 7 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2835
5
Sep 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1713
5
Aug 15 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1823 - 2707
5
Aug 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 1555
5
Jul 21 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1206 - 22875
5
Jul 16 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2000 - 7096
5
Jun 17 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1864 - 4937
5
Jun 16 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
221 - 180
5
Jun 14 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 158
5
Jun 13 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 755
5
Jun 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 378
5
Jun 7 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 246
5
Jun 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
49 - 1001
5
Jun 1 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 943
5
May 30 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
73 - 1703
5
May 29 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
May 28 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1429 - 2650
5
May 28 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
22 - 2653
5
May 20 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
94 - 5033
5
May 17 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 583
5
May 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
552 - 3541
5
May 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
50 - 1113
5
May 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
188 - 7141
5
May 4 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
528 - 2645
5
May 3 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1136
5
May 3 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Apr 29 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
163 - 1234
5
Apr 29 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
255 - 1764
5
Apr 28 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
141 - 5006
5
Mar 26 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
91 - 960
5
Mar 25 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Mar 24 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 461
5
Mar 23 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 24 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 881
5
Feb 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
92 - 4626
5
Jan 27 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
67 - 2564
5
Jan 26 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
230 - 2019
5
Jan 20 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1202
5
Jan 19 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
39 - 1256
5
Jan 4 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 880
5
Nov 24 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 4812
5
Nov 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Nov 4 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
423 - 1272
5
Oct 29 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
175 - 182
5
Oct 27 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Oct 14 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
486 - 3109
5
Oct 13 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 281
5
Oct 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
99 - 2456
5
Oct 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 6639
5
Oct 2 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 1151
5
Sep 30 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 213
5
Sep 29 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
99 - 835
5
Sep 23 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
102 - 1517
5
Jul 7 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
219 - 2762
5
May 21 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 386
5
Apr 23 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 301
5
Apr 23 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1042 - 9490
5
Mar 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5 - 123
5
Mar 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
247 - 2374
5
Feb 19 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 453
5
Feb 11 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3271
5
Jan 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
573 - 3137
5
Jan 1 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 880
5
Dec 25 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 808
5
Dec 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
731 - 2040
5
Dec 3 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 123
5
Nov 26 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
351 - 793
5
Nov 20 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
88 - 15172
5
Nov 4 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
283 - 9372
5
Nov 3 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
341 - 3268
5
Oct 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
207 - 4038
5
Sep 5 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
522 - 2224
5
Sep 4 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 558
5
Aug 21 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
17821 - 266671
5
Aug 20 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 4002
5
Aug 13 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
164 - 2682
5
Aug 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
135 - 2321
5
Aug 4 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1314 - 17082
5
Aug 3 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2244 - 45496
5
Jul 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Jul 1 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
163 - -4830
5
Jun 12 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
185 - 1002
5
Jun 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Jun 5 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1386 - 2037
5
May 29 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1185 - -21357
5
Apr 29 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
25 - 938
5
Apr 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1076 - 530
5
Apr 13 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 6010
5
Apr 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 629
5
Mar 26 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 3174
5
Mar 26 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 343
5
Mar 26 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 1784
5
Mar 26 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
86 - 929
5
Mar 26 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
195 - 2977
5
Feb 15 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
197 - 3180
5
Feb 4 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2706 - 5506
5
Jan 2 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
170 - 3002
5
Jan 2 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 424
5
Dec 13 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 105
5
Nov 27 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
242 - 1540
5
Nov 2 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1136
5
Sep 27 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1 - 335
5
Jun 7 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
188 - 7141
5
May 1 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 912
5
Apr 23 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5 - 319
5
Mar 12 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
103 - 3872
5
Mar 11 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
706 - 2102
5
Feb 25 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
175 - 182
5
Feb 25 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
164 - 218
5
Feb 23 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
212 - 907
5
Jan 11 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 255
5
Dec 15 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
25 - 340
5
Nov 9 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
70 - 1246
5
Oct 12 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12466 - 12389
5
Sep 13 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3037 - 2470
5
Aug 18 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1152 - 1812
5
May 31 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1840 - 488
5
May 2 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4371 - -6968
5
Mar 1 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 799
5
Mar 1 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3954 - 3232
5
Nov 9 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
54 - 538
5
Nov 5 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
209 - 2619
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search