Translation Company Canada

When you require an expert.

Established in 1994
ProZ.com member since Feb 2010

Translation Expert Inc (previously International Languages)

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 40 entries
Past 12 months:
5 14 entries


Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Aug 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Aug 7
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
520 - 4172
5
Jul 20
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1734 - 330
5
Feb 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1631 - 3322
5
Dec 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
451 - 3223
5
Dec 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1161 - 3891
5
Dec 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4036 - 27265
5
Dec 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2148 - 3742
5
Nov 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10514 - 89765
5
Oct 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
539 - 1877
5
Oct 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1052 - 1272
5
Sep 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4847 - 1013
5
Sep 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
339 - 5875
5
Sep 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
9479 - 10565
5
Aug 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
423 - 1272
5
Jul 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
328 - 7460
5
Jul 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
980 - 6165
5
Jun 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 30
5
Jun 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1983 - 22941
5
Jun 24 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1521 - 16304
5
Apr 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
9964 - 18789
5
Dec 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40063 - 125366
5
Jun 27 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
857 - 800
5
Apr 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10706 - 2192
5
Apr 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1465 - 43820
5
Mar 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1475
5
Jun 26 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2065 - 5905
5
Mar 14 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2771 - 3914
5
Jan 3 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4277 - 4116
5
Nov 13 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 2090
5
Sep 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
300 - 4856
5
Feb 15 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
41190 - 174321
5
Oct 31 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1211 - 539
5
Apr 18 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
740 - 24651
5
Feb 25 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2300 - 3839
5
Feb 21 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
266 - 159
5
Sep 27 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 3530
5
Sep 27 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
590 - 2859
5
Apr 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
65 - 4806
5
May 8 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 1155
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search