Subscribe to Powwows Track this forum

Afishoni një temë të re  Jashtë teme: Të dukshme  Madhësia e shkronjës: -/+
   Tema
Afishues
Përgjigje
(Vizitat)
Afishimi i fundit
 Powwow: Minsk - Belarus
N/A
Aug 14
1
(217)
 Powwow: Galway - Ireland
N/A
Jun 13
7
(523)
 Powwow: Århus - Denmark
N/A
Jul 1
6
(502)
 Powwow: Palma de Mallorca - Spain
N/A
Jul 26
3
(365)
 Powwow: Sligo - Ireland
N/A
Aug 3
3
(270)
LDW
Aug 4
 Powwow: Imola - Italy
N/A
Jul 31
3
(346)
 Powwow: Istanbul - Turkey
N/A
Jun 19
14
(788)
 Powwow: Adelaide - Australia
N/A
Jul 25
2
(308)
Amanda A
Jul 25
 Powwow: Kharkiv - Ukraine
N/A
Jul 18
2
(280)
 Powwow: Belfast - United Kingdom
N/A
Jul 20
2
(226)
 Powwow: Amsterdam - Netherlands
N/A
Jul 17
2
(264)
 Powwow: Lübbenau - Germany
N/A
Mar 8
2
(423)
 Powwow: Adelaide - Australia
N/A
Jul 14
1
(238)
Amanda A
Jul 14
 Powwow: Punta del Este - Uruguay
N/A
Jul 1
3
(384)
 Powwow: Rodez - France
N/A
Apr 26
5
(900)
 Powwow: Birmingham - United Kingdom
N/A
Jun 6
3
(390)
 Powwow: La Laguna - Spain
N/A
Jun 9
1
(416)
 Powwow: Philadelphia - United States
N/A
May 19
3
(619)
 Powwow: Toronto - Canada
N/A
May 11
5
(526)
danik777
May 30
 Powwow: Berlin - Germany
N/A
May 28
2
(471)
 Powwow: Edinburgh - United Kingdom
N/A
Sep 8, 2015
2
(934)
 Powwow: Berlin - Germany
N/A
Apr 24
6
(600)
 Powwow: Corralejo - Spain
N/A
May 12
5
(706)
 Powwow: Belfast - United Kingdom
N/A
May 18
1
(393)
 Powwow: London - United Kingdom
N/A
May 12
4
(682)
 Powwow: Hallandale - United States
N/A
May 10
3
(485)
 Powwow: Helsinki - Finland
N/A
Apr 16
11
(700)
 Powwow: Krakow - Poland
N/A
May 1
2
(206)
 Powwow: Barcelona - Spain
N/A
May 4
1
(613)
 Powwow: Sligo - Ireland
N/A
Apr 28
2
(501)
Gallagy
Apr 28
 Powwow: Melbourne - Australia
N/A
Apr 6
12
(600)
 Powwow: Brampton - Canada
N/A
Apr 27
1
(428)
 Powwow: Haarlem - Netherlands
N/A
Mar 13
2
(475)
 Powwow: Hamburg - Germany
N/A
Mar 15
11
(675)
 Powwow: Sheffield - United Kingdom
N/A
Apr 2
2
(438)
 Powwow: Oakland - United States
N/A
Mar 30
2
(414)
 Powwow: Barcelona - Spain
N/A
Apr 7
3
(529)
 Powwow: Modena - Italy    ( 1... 2)
N/A
Mar 6
23
(1,123)
 Powwow: Birmingham - United Kingdom
N/A
Mar 9
2
(364)
 Powwow: Debrecen - Hungary
N/A
Mar 30
1
(362)
 Powwow: Cardiff - United Kingdom
N/A
Mar 28
2
(426)
 Powwow: Mannheim - Germany
N/A
Jan 10
13
(927)
 Powwow: Vigo - Spain
N/A
Mar 18
1
(598)
 Powwow: Santiago de Compostela - Spain
N/A
Mar 11
3
(459)
 Powwow: Granada - Spain
N/A
Feb 27
3
(537)
 Powwow: Périgueux - France
N/A
Feb 28
2
(485)
 Powwow: Boston - United States    ( 1, 2... 3)
N/A
Feb 8
39
(2,217)
 Powwow: Tuzla - Bosnia and Herzegovina    ( 1... 2)
N/A
Feb 11
26
(1,445)
A.Đapo
Mar 10
 Powwow: Napoli - Italy
N/A
Jan 5
2
(786)
ShMarta
Mar 6
 Powwow: Maldonado - Uruguay
N/A
Feb 22
1
(513)
Afishoni një temë të re  Jashtë teme: Të dukshme  Madhësia e shkronjës: -/+

= Afishime të reja qysh nga vizita juaj e fundit ( = Mbi 15 afishime)
= Asnjë afishim i ri që nga vizita juaj e fundit ( = Mbi 15 afishime)
= Tema është kyçur (Asnjë afishim i ri nuk mund të vendoset në të)


Forume për diskutime

Hapni diskutime mbi tema në lidhje me përkthimin me shkrim, atë me gojë dhe lokalizimin.

Advanced search
Gjurmimi me anë të emailave të forumeve është në dispozicion vetëm për përdoruesit e regjistruar


PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search