Lista globale ProZ.com e shërbimeve të përkthimit
 The translation workplace
Ideas
Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
17:51
Jun 27
3 Më shumë palë Psychology / Human resources - Subject matter expert
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: Wordbee
Vetëm për anëtarët deri në 05:51
Blue Board outsourcer
4.7 Quotes
14:04
Jun 27
Will - approximately 1500 words
Translation

Certifikimi: Të detyrueshme
Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5
13
Quotes
12:05
Jun 27
Sozial
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
11:07
Jun 27
1 Më shumë palë Seeking game testers for long-term collaboration | EN, DE, FR, IT, JA, PT-BR
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 3.9 out of 5
Anëtar korporate
3.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:20
Jun 27
Straßenbaumaschine
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Mbyllur
08:01
Jun 27
new translation job_DK-PT(BR)_440 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
23:56
Jun 26
Portuguese translator and interpreter in Camacari in automotive branch
Translation, Interpreting, Liaison
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, DejaVu,
Wordfast, Microsoft Word, MemoQ
Vendi: Brazil
Certifikimi: Certifikimi: Të detyrueshme
Professional member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
19:06
Jun 26
marketing texst transcreation, proofreading, copywriting
Translation, Copywriting, Other: transcreation
(Të mundshme)

Non logged in visitor
No record
Quotes
17:02
Jun 26
EN > PTPT Trados 9k - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5
25
Quotes
16:30
Jun 26
"Site internet, tourisme, marketing"
Translation
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vendi: Francë
Certifikimi: Të detyrueshme
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:31
Jun 26
Sales Training - Medical - memoQ - ongoing work
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: MemoQ
Vendi: Portugali
Certifikimi: Certifikimi: Të detyrueshme
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
14:45
Jun 26
1 Më shumë palë Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Vetëm për anëtarët
Corporate member
Anëtar korporate
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:14
Jun 26
DE>PT Translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:04
Jun 26
7 Më shumë palë Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Vetëm për anëtarët
Corporate member
Anëtar korporate
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:32
Jun 26
DAN > PTBR - Trados 8k - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5
1
Quotes
19:44
Jun 23
Manual for commercial appliance
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:54
Jun 23
Trados 7K - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5
33
Quotes
12:41
Jun 23
English into Brazilian Portuguese ongoing translations
Translation

Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
18:30
Jun 22
German into Portuguese (Brazil) translators for Tourism/Airlines needed
Translation
(Të mundshme)

Corporate member
LWA: 3.6 out of 5
Anëtar korporate
3.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:51
Jun 22
5 Më shumë palë Übersetzung Stadtplan, ca 500 Worte, Bearbeitung direkt in InDesign
Other: Translation and DTP InDesign
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: Indesign
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
10:46
Jun 22
3 Më shumë palë Translating and editing in automotive field
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Corporate member
Anëtar korporate
No record
Past quoting deadline
08:58
Jun 22
Experienced Project Manager Needed - Working remotely
Other: Project Management

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:26
Jun 22
4 Më shumë palë Instant payments and funds transfers company web-site, 830 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
07:00
Jun 22
Experienced Project Manager Needed - Working remotely
Other: Project Management

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
02:50
Jun 22
7 Më shumë palë Spanish, Portuguese translators, interpreters needed
Translation, Other: interpretation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
18:52
Jun 21
Portuguese OR Spanish <> Japanese, Tokyo
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Corporate member
LWA: 4.8 out of 5
Anëtar korporate
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
18:23
Jun 21
4 Më shumë palë Translate into 40 different languages
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
16:14
Jun 21
Brazilian (PT-BR) translator for online gaming website
Translation, Checking/editing, Voiceover, Other: Localization

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Office Pro
Vendi: Brazil
Professional member
No entries
45
Quotes
12:07
Jun 21
06-0506
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
11:46
Jun 21
7 Më shumë palë Long term cooperation on translation projects for an eye wear company
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:10
Jun 21
7 Më shumë palë Large automobile content translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:10
Jun 21
ES_PT (Portugal) postedición textos automoción
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
16:47
Jun 20
7 Më shumë palë US Government Contract
Translation, Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Liaison
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
Anëtar korporate
4.7
213
Quotes
14:09
Jun 20
Translation IS to PT - 430 words
Translation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
11:30
Jun 20
5 Më shumë palë Freelance Remote Telephone Interpreting Project *Start Now*
Interpreting, Phone
(Të mundshme)

Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:02
Jun 20
Website translation, 3750 words
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Mbyllur
10:28
Jun 20
Marcas
Translation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
15:28
Jun 19
Certificate Latin-Portuguese and Latin-English
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
14:57
Jun 19
ENGLISH TO BRAZILIAN PORTUGUESE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:00
Jun 19
website translation PL>PT 20 200 words
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2017
SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.