Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
I mëparshëm 1 2 3 4 5 6 7 Tjetra   I fundit
11:32 Copywriting request - Radio spot
Copywriting

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:32 English to Korean patent translation
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 23:32
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Mbyllur
11:32 Questionnaire - EN > EE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:21 Needed: Serbian(Cyrillic) marketing translator & language lead for social media
Translation, Checking/editing, Other: Proofreading/ Transcreation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 23:21
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Mbyllur
11:17 English – Mordvinian remote translators
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Across,
memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 23:17
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
11:06 Check and edit the translation from Russian to English. Medicine
Checking/editing

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Vetëm për anëtarët deri në 23:06
Logged in visitor
No record
13
Quotes
11:03 English – Kumyk remote translators
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Across,
memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 23:03
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
10:54 Lektorat eines Buches, PT(BR)
Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 22:54
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:38 4 Më shumë palë US based translation pool expansion
Translation
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: memoQ
Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 22:38
ProZ.com Business member
LWA: 4.5 out of 5
ProZ.com Business member
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:35 subtitling and sincronization EN>ES; ES>EN (Ref.: PF-2009-194)
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Vetëm për anëtarët deri në 10:35 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:35 Polish > Portuguese sworn translation, 1-page police report
Translation

Vendi: Portugali
Vetëm për anëtarët deri në 22:35
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
10:32 English - Kalmyk-Oirat remote translators
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Across,
memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 22:32
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
0
Quotes
10:22 English – Buriat remote translators
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Across,
memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 22:22
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
10:11 vaccination sheet
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
10:08 Arabic > English_Arrest warrant
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 22:08
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:56 English > Marshallese, 957 words, MS Word document, Survey
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:50 FR > DE Human translation and MTPE projects (1 milion words)
Translation, MT post-editing

Vetëm për anëtarët deri në 21:50
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.2 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.2 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:46 Looking for English to Azerbaijani tranlstors
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.2 out of 5
ProZ.com Business member
4.2 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:44 Projet de traduction Français > Flamand, domaine Orthopédique, 5'000 mots
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 21:44
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:44 Transcribers are required
Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:42 EN > DE Human translation and MTPE projects (1 milion words)
Translation, MT post-editing

Vetëm për anëtarët deri në 21:42
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.2 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.2 Mbyllur
09:30 technisches Handbuch
Translation

Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:21 Native Russian Proofreaders/Editors (Casino/Gambling industry)
Checking/editing

Programi i kompjuterit: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro
Vetëm për anëtarët deri në 21:21
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:21 Needed: Serbian(Cyrillic) marketing translator & language lead for social media
Translation, Checking/editing, Other: proofreading and Transcreation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 21:21
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Mbyllur
08:59 Needed: Turkish marketing translator and language lead for social media content
Translation, Checking/editing, Other: Transcreation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 20:59
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:57 Traduzione tecnica, Studio
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
08:45 EN>Chinese Simplified 2 Million words translation and MTPE
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 20:45
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:34 Looking for English to Hmong translator.
Translation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
08:04 FR > EN, 9900 mots, rapport ONG humanitaire
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 20:04
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
07:57 Onsite Transcription In Singapore (Eng-Malay-Chinese)
Transcription

Vendi: Singapuri
Vetëm për anëtarët deri në 19:57
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:57 1 PowerPoint and 2 scanned PDF files (insurance)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:48 Korean to English Translation Needed
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 19:48
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:46 German linguists needed
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët deri në 19:46
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
29
Quotes
07:35 Khmer Translators needed urgently
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:34 Hmong Proofreader needed
Other: Proofreading

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
Past quoting deadline
07:31 Sinhalese Translators needed urgently
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:28 English to Traditional Chinese and Dutch translation
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 19:28
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:26 Evaluator, machine translated sentences, English to Kannada
Translation, Transcription

Vetëm për anëtarët deri në 19:26
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
1
Quotes
07:11 English to African languages
Translation

Professional member
5
4
Quotes
07:02 Book historical literary roman style
Translation

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
06:56 Georgian Translators needed urgently
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
06:54 Marketing
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 18:54
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
06:39 Translator/Proofreader
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Powerpoint,
SDLX, Microsoft Word, Microsoft Excel,
memoQ, Microsoft Office Pro
Vendi: Arabi Saudite
Vetëm për anëtarët deri në 18:39
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
23
Quotes
06:24 Eng-Thai Simultaneous Interpreting in Counter Terrorism
Interpreting, Simultaneous

Vendi: Tailandë
Vetëm për anëtarët deri në 18:24
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
06:05 Eng-Thai Simultaneous Interpreting in Cybersecurity
Interpreting, Simultaneous

Vendi: Tailandë
Vetëm për anëtarët deri në 18:05
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
06:00 Kurdish to English translation, press realease docs
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Past quoting deadline
05:24 English To Tamil and Hindi
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, SDLX
Vendi: Indi
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
04:00 Speech Classification and Transcription for Native Tagalog Speakers
Transcription

Logged in visitor
No record
0
Quotes
03:54 Speech Classification and Transcription for Native French Speakers
Transcription

Logged in visitor
No record
3
Quotes
01:13 Ongoing Chinese IT/InfoSec Projects
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
47
Quotes
I mëparshëm 1 2 3 4 5 6 7 Tjetra   I fundit


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
WordFinder Unlimited
WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search