Rregullat e faqes së internetit

Rregullat për përdorimin e ProZ.com

Rregullat e mëposhtme janë krijuar për të shtuar dhe mbrojtur atmosferën e këndshme, e orientuar drejt rezultateve të kënaqshme në vendin e përkthimeve në ProZ.com. Duke përdorur këtë faqeje interneti, ju tregoni se i pranoni dhe jeni dakord t’u bindeni këtyre rregullave.


Rregull i kësaj faqeje interneti

1 The ProZ.com Blue Board is provided as a resource for referencing outsourcers of translation, interpreting and other language-related work, and for expressing willingness to work again with given outsourcers.
Use of the Blue Board for other purposes is not permitted.
2 Certain conditions must be met before Blue Board entries can be made.
Entries concerning the Likelihood of Working Again (LWA) with given outsourcers are allowed only when (1) commissioned work has been completed in full and delivered on time, and (2) there have not been complaints related to quality shortly after delivery. Entries may not be made on the basis of negotiations, test translations, or other preliminary or non-commissioned interactions.
3 It is not possible to edit an entry once a reply to it has been received.
A service provider is allowed to make one brief entry, and the outsourcer is allowed to make one brief reply. (Note that it is possible to edit an entry until such time as a reply has been received.)
4 It is not possible to edit replies once they have been submitted.
5 Site users are allowed only one entry per outsourcer, per year.
Additional entries may be added once yearly, under the condition that additional work has been performed since the last entry was made.
6 Self-entries are not permitted.
Outsourcers, and owners and employees of outsourcing companies listed in the Blue Board, may not make entries concerning their "likelihood of working again" with themselves or their companies.
7 Defamation is not permitted.
The Blue Board may not be used to defame any individual or business. Entries, comments accompanying entries, and responses to entries, must focus strictly on willingness to work again.
8 Attempting to influence another's use of the Blue Board is prohibited.
Exerting pressure on someone to change a Blue Board entry or reply, or to make a new entry or reply of a specific nature, is forbidden. (Inviting service providers or outsourcers to make entries or replies is acceptable, as long as there is no attempt to influence the content of those postings.)
9 The Blue Board may not be used to coerce.
Using the Blue Board, or threatening to use the Blue Board, in such a way as to pressure an outsourcer or service provider into taking some action, is strictly prohibited.
10 Blue Board records will remain in place for at least six months following any form of outsourcing activity.
ProZ.com will consider requests from outsourcers to have certain contact details removed from the Blue Board when specific reasons are given. However, in most cases, such requests will not be considered until at least six months have passed after the date of last known outsourcing activity.

Zbatimi i rregullave është kusht që t’ju vazhdohet e drejta për të përdorur këtë faqe interneti.

Zbatimi i rregullave

Anëtarët e personelit dhe moderatorët mund të ndërmarrin ndonjë prej veprimeve të mëposhtme, për të siguruar zbatimin e rregullave të mësipërme:
* do të kontaktojnë përdoruesit e kësaj faqeje interneti, për t’u rikujtuar rregulla të veçanta
* nuk do të miratojnë (ose do të heqin/fshehin) afishime që përbëjnë shkelje të rregullave
* do të bëjnë që ndonjë mesazh që ka lidhje me rregullat, t’u shfaqet përdoruesve të caktuar, kur ndërmarrin veprime të caktuara
* do të pezullojnë, përkohësisht ose përgjithmonë, përdorimin e funksioneve të ndryshme të kësaj faqeje interneti, funksione të cilat u përdorën në thyerjen e rregullave.
* do të heqin profilin ose ndërpresin anëtarësinë (vetëm personeli e bën këtë)

Ndërprerja e anëtarësisë

Në raste të rralla të shkeljeve të rënda, anëtarët e personelit të ProZ.com mund të heqin profilin (dhe të ndërpresin anëtarësinë) menjëherë. Megjithatë, në shumicën e rasteve, ProZ.com përdor rregullin e “kartelës së verdhë/kartelës së kuqe”, të ngjashme me kartelën e verdhë dhe të kuqe që përdoret në futboll për paralajmërime dhe heqje nga loja.

Kartelat e verdha dhe të kuqe lëshohen vetëm nga anëtarët e personelit. Rregullat i citojmë me anë të numrit të tyre dhe në kartelë shënohet data e lëshimit. Do të përdoren në mënyrë të qartë termat “kartelë e verdhë” ose “kartelë e kuqe”; nëse dërgohet email, këto terma do të vihen në rreshtin e subjektit.

Përdoruesi i kësaj faqeje interneti që ka marrë një kartelë të verdhë, mund të vazhdojë ta përdorë faqen (ndonjëherë me kufizime të caktuara), por do të njoftohet se shkelje të mëtejshme do të çojnë drejt ndërprerjes së anëtarësisë. Personi, profili dhe anëtarësia e të cilit është ndërprerë, nuk do të pranohet më në ProZ.com.

Sqarim

Nëse keni nevojë për sqarim në lidhje me ndonjë nga rregullat e mësipërme, ose masat e marra për zbatimin e tyre, lutemi paraqisni një kërkesë për ndihmë.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

shqip

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search