https://alb.proz.com/about/overview/education

Education


Një përmbledhje e llojeve të ndryshme të kurseve të trajnimit, seminareve online si dhe e burimeve në dispozicion për përkthyesit në ProZ.com.


Kurse sipas kërkesave

Trajnim me ecuri personale: Trajnime online që mund të zgjidhni sipas ritmit tuaj
Trajnim një-për-një: Këto kurse mund të zhvillohen duke përdorur Skype, postën elektronike ose platforma të tjera që zgjidhen bashkërisht.
Video: Video mbi tema të ndryshme lidhur me industrinë e përkthimit.

Kurse të planifikuara

Seminarë në ueb: Prezantime online që jepen në kohë reale në një klasë virtuale.
Trajnim në internet: Në mënyrë të ngjashme me webminaret, trajnimet online janë zakonisht më të gjata, me më shumë ndërveprim dhe ofrojnë më shumë materiale që mund të shkarkohen nga faqja.
Trajnim personalisht: Takime të drejtpërdrejta trajnimi që zgjasin 1 deri në 2 ditë dhe që zhvillohen në qytete në gjithë botën.
Trajnim për SDL Trados: Mëso si të përfitosh sa më shumë nga produkti juaj SDL Trados përmes trajnuesve të certifikuar të SDL Trados.

Arkivi i njohurive

Industria e përkthimit wiki: Aftëson përdoruesit e ProZ.com që të sjellin dhe ndajnë njohuritë e tyre mbi industrinë e përkthimit. Këto tema mund të përfshijnë informacione se si të hyni në këtë industri, çështje taksash në vende të ndryshme, programe përkthimi, mbi cilësinë e përkthimit, etj.
Artikuj: Një grupim online artikujsh, si dhe njohuri të ngjashme mbi tema që u interesojnë përkthyesve, si dhe profesionistëve të tjerë në fushën e gjuhëve.
Libra: Libra për shitje në ProZ.com në lidhje me përkthime


Pamje e përgjithshme e faqes

Një vështrim i shpejtë i funksioneve në dispozicion në faqen e ProZ.com