Blue Board i ProZ.com ka qenë një mjet i rëndësishëm për menaxhimin e riskut për ofruesit e shërbimeve gjuhësore që nga viti 2001 dhe përfshin 173,310 regjistrime në 14,296 kontraktues.Akses i kufizuar

Aksesi juaj në informacionin e të dhënave të Blue Board të ProZ.com është i kufizuar. Për të fituar akses të plotë, konsideroni të bëheni anëtar profesionist ose biznes i ProZ.com.

ProZ.com Member Only Feature Anëtarësimi në ProZ.com

Anëtarët e ProZ.com gëzojnë akses të pakufizuar në të gjitha të dhënat e Blue Board. Kjo përfshin:

  • Akses i plotë në informacionin e kontaktit të palës kontraktuese
  • Regjistrime LWA (Mundësi për të punuar sërisht)
  • Komentet e regjistrimit të palës kontraktuese dhe kërkimi i komenteve
  • Aftësia për të aplikuar tek kontraktues që po pranojnë në mënyrë aktive aplikime nga profesionistë të pavarur
  • Grafikët, vizualizimet dhe statistikat e hollësishme për regjistrimet e LWA (Mundësi për të punuar sërisht)
  • E drejtë hyrjeje në historikun e redaktimit të komenteve
  • Pozicionimet shtesë të kategorive (anëtarët janë në gjendje të shohin vlerësimet e dhëna nga të tjerët për kontraktuesit që ata kanë vlerësuar. Pajtimtarët e ProZ.com Plus janë në gjendje të shohin më tej vlerësimet e dhëna për kontraktues për të cilët ato nuk kanë punuar)
Mëso më shumë

Thirrje të fundit për shënime

Përkthyesit që kanë punuar për klientët e mëposhtëm të përkthimeve iu kërkohet të bëjnë shënime.

A e dini se ju mund t’i kërkoni të tjerëve të bëjnë shënime vlerësimi përsa i përket një kontraktuesi të caktuar? Për ta bërë këtë, thjesht klikoni mbi “Thirrje për shënime vlerësimi” nga faqja e arkivës së kontraktuesit.

Kërkoni sipas emrit të kontraktuesit, shtetit dhe/ose emrit të profilit kryesor në ProZ.com (d.m.th. 'Shoqëria ABC Francë').

Data e kërkuar Regjistrimi në Blue Board Vendi Profili i ProZ.com Bëni shënim

Loading...