PMSH
 
 

Konferencat e ProZ.com

Konferencat e ProZ.com ofrojnë mundësi për zgjerim të rrjetit profesional tek-për-tek, trajnime, diskutime, prezantime, socializim dhe zhvillim profesional, të cilat janë përmbledhur në moton e konferencës: Konferencat e ProZ.com: mësim, zgjerim rrjeti profesional dhe argëtim!
Shiko gjithashtu: Konferencat virtuale
Shiko gjithashtu:
Keep up-to-date with the latest tools available in your market with trainings in your area.

Informal get-togethers of groups of ProZ.com users living in close proximity.

Frequently asked questions


 • 1 - Çfarë janë konferencat e ProZ.com?

  Konferencat e ProZ.com janë veprimtari të paguara rajonale dhe ndërkombëtare me rregjistrim, më të mëdha dhe më të organizara se powwow-et, të cilat planifikohen për përkthyesit me gojë e shkrim të rregjistruar në ProZ.com. Ato organizohen nga planifikuesi i konferencave të ProZ.com, me ndihmën e një ose më shumë organizatorëve lokalë.

  Konferencat e ProZ.com krijojnë mundësi për rrjetformim, trajnim, diskutime, kumtesa, pasurim profesional dhe shoqërim në person, mundësi të cilat pasqyrohen në moton e konferencave Konferencat e ProZ.com - mësim, rrjetformim dhe dëfrim!

  Shihni prezantim 2-minuta për fotografi dhe detaje të mëtejshme rreth konferencave të ProZ.com.


 • 2 - Cili është ndryshimi midis konferencave rajonale dhe atyre ndërkombëtare?

  Konferencat Ndërkombëtare zhvillohen një herë në vit dhe janë më të mëdha se konferencat rajonale. Ato synojnë të mbledhin gjithë përdoruesit e ProZ.com. Si pasojë, konferencat ndërkombëtare zhvillohen vetëm në anglisht.

  Konferencat Rajonale planifikohen në radhë të parë për përkthyesit që jetojnë në zona të caktuara ose punojnë në një gjuhë të caktuar. Seancat e konverencave rajonale mund të jenë në anglisht ose në gjuhën e rajonit, dhe disa nga ato merren me tema që ju interesojnë kryesisht përkthyesve lokalë ose atyre që punojnë në gjuhën përkatëse. Megjithëse nuk u ndalohet pjesëmarrja atyre që nuk punojnë në gjuhën përkatëse ose në rajonin përkatës, duhet që patjetër të qartësohet për kë po organizohet konferenca, në mënyrë që ata të cilët marrin pjesë edhe kur nuk kanë lidhje të drejtpërdrejta me temat e trajtuara, të mos zhgenjehen.


 • 3 - Are all ProZ.com conferences conducted in person?

  No, there are also virtual conferences. Virtual conferences are held online and attended by participants all over the world. For more information about ProZ.com virtual conferences please see the related FAQs.


 • 4 - What is a ProZ.com Seminar?


  ProZ.com Seminars are 'mini conferences'. They are typically one day events, smaller, more local than conferences and usually cheaper. They enable participants to go deeper in a given theme/specialization area. They feature 2 to 5 speakers/trainers maxmimum during the day, allowing more in-depth discussions and presentations. The networking and fun aspect of ProZ.com conferences is still present - Seminars end with a powwow.

  Concretely, on the ProZ.com website, there is no difference between Seminars and Conferences. Seminars work exactly like Conferences do - they are listed on the conferences page http://www.proz.com/conference, registration happens the same way, they still have a dedicated page each (with a http://www.proz.com/conference/#event number URL).


 • 5 - Kush i organizon konferencat e ProZ.com?

  Konferencat e proZ.com organizohen nga planifikuesi i konferencave të ProZ.com në bashkëpunim me një organizues lokal.


 • 6 - Si zgjidhen vendet për konferenca?

  Rehatia e anëtarëve dhe kostoja janë faktorë kryesorë në përzgjedhjen e vendeve të konferencave. Prandaj konferencat zakonisht mbahen në zona me përqëndrim më të lartë anëtarësh të ProZ.com.

  Transporti cilësor është gjithashtu faktor i rëndësishëm për vendosje.


 • 7 - Çfarë ndodh në këto konferenca?

  zakonisht konferencat zgjasin 2 ditë dhe zhvillohen gjatë fundjavave.

  Mund të ketë dhe veprimtari të tjera të organizuara përkrah konferencave, si trajnime të ndryshme. Këto shpallen në sitin e konferencës dhe kanë çmime të veçanta.


 • 8 - Kush mund të marrë pjesë në konferencë?

  Kushdo që është rregjistruar në ProZ.com mund të marrë pjesë, pavarësisht nga statusi i anëtarësimit. Edhe përkthyesit privatë, edhe kompanitë janë të mirëpritura.


 • 9 - A mund të sjell familjen/bashkëshortin/partnerin ?

  Po. Megjithatë, ka mundësi që konferenca të mos ketë parashikuar vende për të lënë fëmijët. Ju lutem kontrolloni sitin e konferencës përkatëse për hollësira të mëtejshme.

  Përdoruesit që duan të sjellin mysafirë tek darka e konferencës duhet të blejnë bileta për ta tek siti i konferencës përkatëse.


 • 10 - A mund të punoj gjatë pjesëmarrjes në konferencë?

  Disa nga përdoruesit ngrejnë shqetësimin e largimit nga zyrat dhe të humbjes së projekteve. Do të bëhet çdo përpjekje që interneti i shpejtë WiFi të jetë i mundur gjatë konferencës. Gjithashtu mund të krijohen ''qendra biznesi''.


 • 11 - A fitoj BrowniZ për pjesëmarrjen në konferenca?

  Jo. Pjesëmarrja nëpër konferenca nuk shpërblehet me Browniz, por nëse na jepni përshtypjet tuaja për seancat ku keni marrë pjesë, do t'ju jepen 20 Browniz për çdo koment me përshtypje.


 • 12 - A do të marrë pjesë ndonjë përfaqësues i ProYZ.com?

  Po. Zakonisht të paktën një punonjës merr pjesë në çdo konferencë.


 • 13 - Po për strehimin?

  Në shumicën e rasteve, konferencat zhvillohen nëpër hotele të cilat kanë mundësi të strehojnë edhe shumicën e pjesëmarrësve. Nëse është e pamundur, atëherë do të rezervohen dhoma në hotelet më të afërt.

  Po ashtu do të përpiqemi t'ju këshillojmë për hotelet më të lira në afërsi të vendit ku do të zhvillohet konferenca.

  Pjesëmarrësit duhet të bëjnë vetë rezervimet dhe pagesat e tyre me hotelin e përzgjedhur.


 • 14 - Si mund të rregjistrohem për një konferencë?

  Në sitine konferencës do të gjeni një lidhje me të dhënat për pagesën, e cila do t'ju udhëheqë gjatë proçesit të rregjistrimit. Duhet të jeni duke përdorur llogarinë tuaj të ProZ.com për të parë të dhënat e pagesës dhe për t'u rregjistruar në një konferencë.


 • 15 - Dua të njihem më mirë me programin e konferencës. Cilat tema do të trajtohen?

  Shumica e konferencave ofrojnë një mori seancash në fusha të ndryshme me interes për shumicën e pjesëmarrësve, të cilat trajtojnë tema teknike, seanca bizensi, diskutime mbi specialitetet e ndryshme (p.sh. përkthimet financiare) dhe më gjerë. Disa konferenca mund të kenë një temë të posaçme të cilën do ta trajtojnë shumica e seancave të tyre.


 • 16 - Për çfarë lloj seance më duhet të pregatitem?

  Ka tre lloj seancash: kumtesa, grupe diskutimi dhe seminare.

  Kumtesat janë seanca me kumtesa të cilat shpesh ndiqen nga seanca të shkurtra P&P (pyetjesh dhe përgjigjesh).

  Grupet e diskutimit janë seanca dinamike bazar në një diskutim të caktuar, të cilat ofrojnë mundësi për të shkëmbyer ide me kolegët tuaj përkthyes.

  Seminaret janë seanca praktike trajnimi. Pjesëmarrësve zakonisht u duhet një laptop për të përfituar nga këto lloj seancash.


 • 17 - Kush i drejton seancat?

  Shumica e seancave drejtohen nga kolegët tuaj të ProZ.com, megjithëse mund të ketë të ftuar të jashtëm gjithashtu.


 • 18 - Duhet të rregjistrohem patjetër?

  Rekomandohet rregjistrimi për në seancë, në mënyrë që organizatori ta dijë numrin e të interesuarve dhe të gjejë hapësira të mjaftueshme për pjesëmarrësit.


 • 19 - Si mund të rregjistrohem për seancat?

  Në nyjen e Programit tek siti i konferencës, klikoni lidhjen e Rregjistrimit për çdo seancë ku doni të merrni pjesë.


 • 20 - Jam rregjistruat për një seancë të caktuar. Duhet që të marr pjesë patjetër?

  Jo. Nëse ke ndryshuar mendje, mirë është ta heqësh emrin nga lista e seancës përkatëse, sidomos nëse vendet janë të kufizuara.


 • 21 - The number of people registered in the session page is higher that the capacity reported for the course. Can I still register? Will I have a place in the session?

  You can register while no indication of "session full" is provided. There is no limit to register for a course but only those with a "registered and paid" status have a place booked and secured in the session. When the number of "registered and paid" participants reaches the planned capacity, registration for the session will be closed.


 • 22 - Sa kushton pjesëmarrja në një konferencë?

  Çmimi i konferencës varet nga vendndodhja e saj. Gjithashtu duhet të parashikoni edhe shpenzime për udhëtimin, strehimin, ushqimin dhe pijet.

  Anëtarët e sitit kanë çmim rregjistrimi më të ulët.


 • 23 - Çfarë përfshin çmimi i konferencës?

  Çmimi i konferencës gjithmonë përfshin pjesëmarrjen, ushqimin e drekës dhe kafenë gjatë pushimeve gjatë tërë ditëve të konferencës. Disa herë përfshin edhe darkën dhe internet të shpejtë WiFi.


 • 24 - Si mund të paguaj për konferencën?

  Mënyrat e pagimit ndryshojnë për çdo konferencë përkatëse.
  -me anë të kartës së kreditit ose PayPal-it në internet.
  -transfertë në një llogari të posaçme.

  Për detaje të mëtejshme kontrolloni sitin e konferencës përkatëse.


 • 25 - I have registered and paid for a conference. Is there anything special I should bring on the day?


  If you have registered and paid for the conference you will be attending, just be sure to bring your ID when you go. There is no need to present the payment receipt or any other proof of registration or payment.

  Check the sessions you will be attending to make sure you won't need anything in particular. It may be a good idea to bring pen and paper or other means of taking down notes or information.

  If you have business cards, be sure to bring a good number of them with you. Conferences are a great opportunity to network with other professionals and agencies, so be prepared!


 • 26 - Unë kam paguar çmimin e konferencës por nuk mund të marr pjesë. A do mundem t'i marr mbrapsh paratë?

  Çdo konferencë u nënshtrohet rregullave tl anullimit. Ju lutemi te shikoni sitin e konferencës përkatëse për hollësira të plota.


 • 27 - Cilat janë rregullat për anullimin e pjesëmarrjes në konferencë?

  Rregullat e anullimit: ''Pjesëmarrësit që e anullojnë pjesëmarrjen e tyre jo më vonë se 30 ditë para konferencës, do të marrin pagesën e tyre mbrapsh pa gjobën administrative prej 20%. Pas kësaj periudhe pagesa nuk kthehet më mbrapsh për hir të anullimeve. Pagesa do të kthehet 30 ditë pas marrjes së anullimit me shkrim. Anullimet duhet t'u dërgohen me postë elektronike edhe planifikuesit të konferencave të ProZ.com, edhe Organizuesit lokal. Gjithashtu, anëtarët mund ta përdorin pagesën e tyre për një konferencë tjetër falas, dhe duke paguar vetëm diferencën në çmim''.


 • 28 - Ne jemi kompani përkthimesh. CÇfarë përfitojnë kompanitë që marrin pjesë në konferencat e ProZ.com?

  Pjesëmarrja në konferencat e ProZ.com shton reklamimin tek punëdhënësit dhe sjell mundësi të reja biznesi. Takimet e drejtpërdrejta me përkthyesit privatë sjellin forcimin e marrëdhënieve përkthyes-punëdhënës.

  Për më shumë detaje, ju lutem shikoni çfarë mendojnë punëdhënësit për konferencat e ProZ.com.


 • 29 - Më duhet ftesë për të marrë vizën, në mënyrë që të marr pjesë në konferencë. Si të veproj?

  Për këtë, do t'ju ndihmojë një nga punonjësit e ProZ.com. Ai do t'ju dërgojë një letër-ftesë, të cilën mund ta paraqisni tek ambasada/konsullata përkatëse në vendin tuaj. Ju lutem, dërgoni një email tek adresa elektronike e krijuar posaçërisht për konferencën, ose direkt tek e-postë tek planifikuesi i konferencave të ProZ.com.


 • 30 - A ka çmime më të ulta për studentët?

  Mund të ketë edhe një numër të kufizar biletash për studentët. Ju lutemi të kontrolloni sitin e konferencës përkatëse për më shumë hollësira.


 • 31 - Nuk mund të marrë pjesë në asnjë konferencë. A ka seanca të tjera pas tyre?

  Ka planë për të regjistruar disa nga seancat e konferencave dhe për t'i shitur si DVD ose drejtpërdrejt nga interneti.


 • 32 - Si mund të le përshtypjet e mia mbi seancat?

  Ju mund të lini përshtypje vetëm për ato seanca në të cilat jeni rregjstruar më përpara.

  Për të lënë përshtypjet tuaja, shkoni tek siti i konferencës tek nyja Programi, gjeni seancën për të cilën doni të lini përshtypje dhe klikoni tek lidhja Dërgo Përshtypjet. Kjo do të hapë një faqe me një pyetësor të shkurtër.


 • 33 - Kam dëshirë të drejtoj një seancë? Si të veproj në këtë rast?

  Ju lutemi lidhuni me organizuesin e konferencës dhe/ose planifikuesin e konferencave të ProZ.com me anë të adresës elekronike të krijuar posaçërisht dhe të vendosur në sitin e konferencës përkatëse.


 • 34 - Dëshiroj të organizoj disa veprimtari shoqërorë gjatë konferencës. Si mund ta kryej këtë?

  Ju lutemi, lidhuni direkt me organizuesit e konferencës me anë të adresës elektronike të krijuar posaçërisht për të dhe të vendosur në sitin e konferencës përkatëse, ose dërgojini një e-postë tek planifikuesi i konferencave të ProZ.com.


 • 35 - Dua të ndihmoj për organizimin e një konference. Si duhet të veproj në këtë rast?

  Ju lutemi dërgoni një email tek e-postë tek planifikuesi i konferencave të ProZ.com. • Main - Top
  Your current localization setting

  shqip

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search