Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
14:27 English Croation Juridical General Conditions 4000 words approx in 2 days
Translation

Vendi: Kroaci
Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
12:05 4 Më shumë palë Looking for Spanish (Latam) copywriters.
Copywriting

Vetëm për anëtarët deri në 00:05 Apr 22
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:44 7 Më shumë palë Recruiting for Gaming Translation
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:16 1 Më shumë palë Freelance Interpreters (Remote, Home Based)
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 20:16
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
02:43 3 Më shumë palë Long-term cooperation, LEGAL translations
Translation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
5
Quotes
08:06
Apr 16
game translation projects in EN to Romanian, bulgarian & Croatian
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
15:13
Apr 15
LQA, Video Games, ongoing project
Other: LQA
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.6 out of 5
3.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:22
Apr 15
7 Më shumë palë TRANSLATION + proofread
Translation

Professional member
No entries
Past quoting deadline
12:15
Apr 15
7 Më shumë palë TRANSLATION + proofread
Translation

Professional member
No entries
Past quoting deadline
07:00
Apr 15
1 Më shumë palë Hiring native Finnish, Slovak, Czech, Hungarian, Croatian, Slovenian linguists
Translation
(Të mundshme)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:36
Apr 14
Translation of chemical labelling
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.2 out of 5
ProZ.com Business member
4.2 Mbyllur
09:33
Apr 14
EN-BG, CZ, RU, HR audiovisual translation
Translation, Transcription, Subtitling, Time Coding

Programi i kompjuterit: Smartcat
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
15:36
Apr 12
Übersetzer/in Deutsch - Serbisch, Kroatisch, Slowenisch, Bosnisch
Translation
(Të mundshme)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:22
Apr 12
Translation collaboration* Technical/Medical *English into Croatian
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
4.2
22
Quotes