Forume për diskutime

Hapni diskutime mbi tema në lidhje me përkthimin me shkrim, atë me gojë dhe lokalizimin.

Afishoni një temë të re    Jashtë teme: Të dukshme    Madhësia e shkronjës: - / + 
 
Forumi
Tema
Afishues
Përgjigje
Vizitat
Afishimi i fundit
15
1,246
Would you work for this client?    (Shkoni tek faqja 1, 2... 3)
37
2,004
Chris S
12:31
mikhailo
Oct 12
5
223
11
653
1
142
3
131
0
179
0
56
Yet another inflammatory job offer    (Shkoni tek faqja 1... 2)
20
1,579
Germaine
Oct 14
farahmawzi
Sep 6, 2017
15
7,807
İlginç yazılar    (Shkoni tek faqja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8)
Adnan Özdemir
Dec 20, 2017
111
29,925
Mike Donlin
PERSONEL I KËSAJ FAQEJE INTERNETI
Sep 21
53
4,165
0
47
Laura De Simone
Mar 12, 2002
12
2,006
37
2,255
12
619
Daryo
Oct 14
妙文共赏    (Shkoni tek faqja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13)
Zhoudan
Jan 19, 2007
186
79,489
14
743
2
159
Sonia Kim
Oct 13
6
315
Sonia Kim
Oct 13
0
106
N/A
Oct 4
2
110
2
123
10
977
15
1,499
9
336
neilmac
Oct 12
2
285
Jale Farrokhnia
Nov 5, 2017
3
459
TRADAIX
Oct 11
2
108
TRADAIX
Oct 12
Agnès Bourdin
Dec 19, 2017
2
345
Eric Dos Santos
Feb 22, 2012
10
4,648
4
128
Hans Lenting
Dec 17, 2017
2
457
N/A
Sep 28
4
143
Jose Mota
Oct 12
0
39
3
243
5
193
N/A
Oct 3
4
146
AMcMillin
Oct 12
0
85
AMcMillin
Oct 12
UYARI: Dikkat Scam    (Shkoni tek faqja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... 33)
Adnan Özdemir
Jan 6, 2011
490
219,395
0
64
4
677
James Haver
Oct 20, 2010
11
4,722
cicconella
Aug 9, 2011
16
5,947
Afishoni një temë të re    Jashtë teme: Të dukshme    Madhësia e shkronjës: - / + 

= Afishime të reja qysh nga vizita juaj e fundit ( = Mbi 15 afishime)
= Asnjë afishim i ri që nga vizita juaj e fundit ( = Mbi 15 afishime)
= Tema është kyçur (Asnjë afishim i ri nuk mund të vendoset në të)
 


Forume për diskutime

Hapni diskutime mbi tema në lidhje me përkthimin me shkrim, atë me gojë dhe lokalizimin.

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search