Freelance translators

Përkthyesit, ashtu si interpretët, krijojnë komunikim ndërmjet kulturave të ndryshme me anë të përkthimit nga një gjuhë në tjetrën. Përkthyesit punojnë me fjalën e shkruar, jo me fjalën e folur.

Përkthimi ka shumë më tepër punë sesa renditja fjalë-për-fjalë nga njëra gjuhë në tjetrën. Përkthyesit duhet ta kuptojnë plotësisht temën e çdo projekti që përkthejnë, si edhe kulturat e lidhura me gjuhën fillestare dhe asaj përfundimtare.

Me mbi 300.000 përkthyes dhe interpretë të regjistruar në të, ProZ.com ka bazën e të dhënave më të madhe në botë të gjuhëtarëve profesionistë. Për të gjetur një përkthyes ju lutemi zgjidhni një palë gjuhësh ose provoni kërkimin për përkthyes ose interpretë. Po ashtu mund të kërkoni preventiva për një projekt përkthimi të caktuar duke afishuar një punë përkthimi.

Select language pair:


Nuk e shihni gjuhën që po kërkoni? Provoni Kërkim i avancuar për përkthyes

Browse freelance translators by language pair:

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search