https://alb.proz.com/job/1724552
Job closed
This job was closed at Oct 7, 2020 20:15 GMT.

Law/Patents. Potential project. Only for native speakers!

Shpallur: Sep 26, 2020 11:53 GMT   (GMT: Sep 26, 2020 11:53)
Miratimi dhe njoftimi dërguar tek: Sep 26, 2020 18:45 GMT

Job type: Punë përkthimi / redaktimi / korrigjim bocash
Service required: Translation


Gjuha: anglisht në danisht, anglisht në holandisht, anglisht në japonisht, anglisht në kinezisht, anglisht në norvegjisht, japonisht në anglisht

Përshkrimi i punës:

Achtung! Achtung!
A new potential project!
Translation company Ordentop is looking for translators with more than 5 years experience in translation in the field of Law/Patents.
Now we need translators in such language pairs:
English-German
English-Dutch
English-Danish
English-Norwegian
Japanese-English
English-Japanese
English-Chinese

Requirements:
-be a native speaker of the language to which you translate.
-experience of translation in legal field at least 5 years.
We are waiting your CV on this email: [HIDDEN]

Poster country: Ukrainë

Përcaktimi i synimeve të dhënësit të shërbimeve (përcaktuar nga shpallësi i punës):
Anëtarësia: Anëtarët pa pagesë mund të japin kuotën e tyre pas 12 orësh
info Ekspertiza e kërkuar: Ligjore/Patenta
info Fushat e veçanta të kërkuara: Contracts = Law: Contract, Law: Patents, Trademarks, Copyright, Law (general)
info Gjuha amtare e kërkuar: Gjuha(ët) e dokumentit përfundimtar të përkthyer
Subject field: Ligj: Patenta, Marka të Regjistruara, E Drejta e Autorit
Afati i dhënies së kuotës: Sep 30, 2020 20:00 GMT
Afati i dorëzimit: Oct 1, 2020 20:00 GMT
Mbi punëdhënësit:
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Recruiter