Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit
18:08 Regular translation - 1200 words
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 06:08 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
12
Quotes
18:00 Traducción jurada
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 06:00 Oct 24
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
17:55 2 Më shumë palë Just 41 words, translation for an web app
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 05:55 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5
65
Quotes
17:46 Bengali Revision
Checking/editing

Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
17:40 Dutch-Polish Engineering (Power Masts)
Translation

Professional member
4.7
1
Quotes
17:32 1256 Worte, Datenschutzerklärung
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:14 Polish - English Phone Interpretation, October 31, 11 AM EST
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
17:14 TRADUZIONE DI DOCUMENTI MEDICI PDF - ITALIANO > FRANCESE
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 17:14 Oct 24
Professional member
No record
4
Quotes
16:48 Berber (Tachlhit)>Spanish Translator Needed
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 04:48 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:39 Marketing, Legal Advisory - 4,350 words, MemoQ
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word, MemoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
8
Quotes
16:36 7 Më shumë palë Procuramos profissionais de tradução em várias línguas e áreas
Translation, Checking/editing, Interpreting, Consecutive, Transcription
(Të mundshme)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
45
Quotes
16:28 Big project - LAW - DE/FR TO Romanian
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Microsoft Word
Certifikimi:
Vetëm për anëtarët deri në 04:28 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:26 Greek-English Legal
Translation
(Të mundshme)

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5
6
Quotes
16:19 75k words, MemoQ, 23/11/2017
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: MemoQ
Vendi: Suedi
Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:18 English > Castilian Spanish
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët deri në 04:18 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:18 Traducción jurada
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 04:18 Oct 24
Blue Board outsourcer
No entries
Mbyllur
16:03 subtitling of 52 minutes of a automobile documentary
Translation, Other: subtitles

Vetëm për anëtarët deri në 04:03 Oct 24
Blue Board outsourcer
No entries
Quotes
15:57 587 Worte, medizinischer Befund
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
3
Quotes
15:52 Technische Übersetzung
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Certifikimi: Të detyrueshme
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
15:51 Patent description
Translation

Professional member
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:42 English to Middle East Arabic online banking and trading translator
Translation
(Të mundshme)

Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:24 URGENT freelance FR>EN (US) translator, specialized in Beauty & Cosmetics
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Powerpoint,
Microsoft Word, Microsoft Excel
Vetëm për anëtarët deri në 15:24 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:18 7 Më shumë palë Transcreation/Marketing Translation for Technical Products - long-term
Translation, Other: Transcreation

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:16 Greek to English 750 Words, in 12 hours. Hiring Immediately,
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:12 Korrektorat, Online-Shop, Norwegisch
Checking/editing

Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:08 Technical Manual update, English to Russian, 28837
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 03:08 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:04 Chinese Spanish Russian translator in LONDON_Long term cooperation
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Adobe Illustrator,
MemoQ
Vendi: Mbretëria e Bashkuar
Vetëm për anëtarët deri në 03:04 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:03 Technical job, 19,000 words - regular work
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:02 Seeking Romanian into US English Translators
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:02 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:52 Machine translation Post-Editing ENG into ITA
MT post-editing

Vetëm për anëtarët deri në 02:52 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 3.6 out of 5
3.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:48 23 Pages Manual for French Car
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:48 Oct 24
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:45 Traducción geotécnica ES>EN
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
28
Quotes
14:41 NL-RU, 4500, legal
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
14:32 2 Më shumë palë Promotional material for jams.
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:32 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
111
Quotes
14:27 Market Research Questionnaire - approx. 2700 words
Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 02:27 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:25 Russian/Kazakh translation
Translation

Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:17 Transcription - Cantonese (Hong Kong) into English
Translation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Anëtar korporate
4.9
8
Quotes
14:16 EN<FR dental experience
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, MemoQ
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
Anëtar korporate
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:10 Simultaneous Interpreters Needed - Mandarin <> English (Miami, FL)
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:08 Trados 1K Technical Translation
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5
7
Quotes
14:06 French to French Transcriptionists Needed
Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:03 Turkish to English Translator in Turkey
Translation, Other: Interpretation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Anëtar korporate
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:00 Chinese - English, legal text
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:55 Audience - 11 pages - 2649 words
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Microsoft Word
Vetëm për anëtarët deri në 01:55 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:49 Looking for Russian-French translator
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:49 Oct 24
Corporate member
Anëtar korporate
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:49 Restaurant meny, 1453 words. IDML-file
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
13:46 Short recruitment translation
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:46 Oct 24
Blue Board outsourcer
5
5
Quotes
13:43 Romanian translator in LONDON_Long term cooperation
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Adobe Illustrator,
MemoQ
Vendi: Mbretëria e Bashkuar
Vetëm për anëtarët deri në 01:43 Oct 24
Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:37 JA-EN, 250-300 charakters
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:37 Oct 24
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
13:32 12,000 words Employee Benefits Guide
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 01:32 Oct 24
Blue Board outsourcer
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search