Certified translators

Certified translations are sometimes required for official purposes. What constitutes "certification" in translation differs from place to place (ie. the regulations in th United States are different than they are in Canada or the UK), and sometimes there are legal implications. The ProZ.com "certified pro network" is a network of professional translators (many of them freelancers) who have either been certified by a professional association, or who have been screened by professional peers. It is possible to search among this network for certified translators (or "sworn translators") who have the qualifications you require. Many show their rates or offer free quotes through their profiles.

Çfarë është rrjeti Certified PRO i ProZ.com?

Rrjeti Certified PRO i ProZ.com është një nismë e komunitetit ProZ.com, qëllimi i të cilës është gjetja e përkthyesve në çifte gjuhësore të ndryshme, dhe mundësimi i lidhjeve dhe bashkëpunimeve profesionale për ta brenda një rrjeti që përbëhet tërësisht nga profesionistë të verifikuar. Ata që pranohen në rrjet, fitojnë titullin dhe vulën "Certified PRO në ProZ.com" të cilat mund të vendosen në faqet e profilit e më tej në faqen e ProZ.com ose jashtë saj.

Cilat janë përfitimet e pjesëmarrjes në rrjet?

Pjesëmarrja në rrjetin Certified PRO të ProZ.com do të jetë një mjet i fuqishëm në duart e profesionistëve më cilësorë për të shquar veten, jo vetëm me demonstrimin e aftësive të tyre të veçanta (sipas standardeve të industrisë së botimeve), por edhe me anë të dëshmive të kolegëve/klientëve/punëdhënësve dhe ndoshta së shpejti, verifikimit të ecurisë së tyre. Në të ardhmen, ky rrjet do të jetë një mënyrë më e lehtë për profesionistët dhe kompanitë më cilësore për t'u lidhur dhe bashkëpunuar, sidomos kur puna duhet bërë dhe paguar siç e meriton.Cilat janë kriteret për t'u verifikuar?Përkthyes të pavarur


 1. Aftësia përkthyese *
  1. Aftësia në burim
  2. Aftësia në përfundim
  3. Shqyrtoni kompetencën
  4. Aftësia për përshtatjen e kulturës
  5. Aftësia teknike
 2. Besueshmëria në biznes
 3. Sjellje e mirë qytetare


* Sipas EN 15038


Note: ProZ.com professional membership is required for admittance into the Certified PRO Network for freelance translators and ProZ.com business membership is required for businesses; beyond that, there is no additional charge for participation.
Your PRO status
Ende e padorëzuar


Sipas shifrave

Shyrtimi për rrjetin tani është i pandërprerë. Deri tani ka:

4887

Përkthyesit e pavarur Certified PRO të ProZ.com


Çfarë thonë njerëzit

I'm very honored and I hope that this new initiative will be useful both for us translators, and for our clients.
sofijana
Serbia

I look forward to contributing and seeing this program develop.

What an excellent idea; I love it. I think that any initiative that helps to professionalize our job is interesting.