Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit
12:12 Typeset is Required | 129 English Pages
Other: Typing

Programi i kompjuterit: Microsoft Word, Microsoft Excel
Vendi: Egjipt
Vetëm për anëtarët deri në 00:12 Oct 16
ProZ.com Business member
LWA: 1 out of 5
ProZ.com Business member
1
1
Quotes
12:11 Translation German to HR, SR, RO, SL
Translation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:07 Manuals of gardening equipment (highly technical)
Translation

Vendi: Gjermani
Vetëm për anëtarët
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
6
Quotes
12:07 Eng to Italian Translator Required, Words 45,000
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 00:07 Oct 16
ProZ.com Business Plus member
LWA: 2.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
2.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:00 leaflet, short semi-technical translation, 258 words
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word, Adobe Acrobat,
Microsoft Office Pro
Vetëm për anëtarët deri në 00:00 Oct 16
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:59 Ukrainian Hebrew Translation - 4 pages
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:56 TRANSLATION/POST-EDITING IT>EN, contract, 100 000 words, 24th Oct
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 23:56
Blue Board outsourcer
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:55 DTP Operators required at the client location.
Other: DTP Operators

Vetëm për anëtarët deri në 23:55
Blue Board outsourcer
LWA: 4.1 out of 5
4.1
0
Quotes
11:54 Luxembourgish translators
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 23:54
Blue Board outsourcer
LWA: 4.1 out of 5
3.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:40 IT > FR, révision, fabricant four à pizzas
Checking/editing

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
6
Quotes
11:29 Traduction de 500 mots, lettre de remerciement
Translation

Vendi: Gjermani
Vetëm për anëtarët deri në 23:29
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:27 Native English Speakers Fluent in Danish Wanted for Freelance Projects
Translation, Checking/editing, Copywriting, Transcreation

Vetëm për anëtarët deri në 23:27
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:17 Reliable help for Italian transcription of video material
Transcription
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:10 4710
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:50 Übersetzung Deutsch - Albanisch
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vendi: Shqipëri
Certifikimi: Të detyrueshme
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:43 Personal letter, 824 words, Italian to Sardinian
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:42 Urgent ZH-EN Interpreting Service in Milan
Interpreting, Simultaneous

Vetëm për anëtarët deri në 22:42
Blue Board outsourcer
5
3
Quotes
10:32 1 Më shumë palë Copywriters specialised in travel, accommodation, luxury
Copywriting

Vetëm për anëtarët deri në 22:32
Blue Board outsourcer
LWA: 4.1 out of 5
3.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:26 7 Më shumë palë EN, FR, ES <> EN, FR, ES, AR, ZH, RU interpreters in Belgium (Brussels)
Interpreting, Simultaneous

Vendi: Belgjikë
Vetëm për anëtarët deri në 22:26
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7
12
Quotes
10:23 INTERPRETING, EN>ES, BARNSLEY/SHEFFIELD, TRAINING ACTIVITIES
Interpreting, Consecutive

Vetëm për anëtarët deri në 22:23
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:21 Urgent translation KOREAN into ENGLISH 5,5 handwritten page
Translation

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
5
Quotes
10:19 Utility bills, 2 pages
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 22:19
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
10:10 English to French technical freelance translators needed
Translation, Checking/editing, MT post-editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët deri në 22:10
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:08 7 Më shumë palë Translators needed in several languages
Translation, Checking/editing, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone, Transcription, MT post-editing, Transcreation
(Të mundshme)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
10:08 German-Finnish projects
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business member
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:08 EN<>FR simultaneous interpreters needed
Interpreting, Simultaneous

Vetëm për anëtarët deri në 22:08
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:04 French lawyer-linguist or French legal translator
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 22:04
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5
6
Quotes
09:55 German into Thai Translator and Proofreader Needed:
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:47 German-Greek projects
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business member
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:42 Traducción ES>EN EEUU literal
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 21:42
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:42 Norwegian into English Bilingual Transcribers Needed:
Checking/editing, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:29 Срочный перевод 4 стр
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 21:29
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:28 Leaflets, Technical Specifications and Manuals
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Professional member
5
23
Quotes
09:26 Business&Commerce, on-going work, 3000words a week TRADOS
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 21:26
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:26 Lawsuit plus letter of certification appr. 1500 words
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 21:26
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Mbyllur
09:26 Translators Swedish-Latvian (URGENT!)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
09:23 Urgently looking for English>Swedish Reviewer !!
Checking/editing, Other: Review Task

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:22 Recruiting Search Engine Optimization (SEO) translators/revisers NOW!
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 21:22
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:17 Experienced translators needed for market research
Translation
(Të mundshme)

Vendi: Mbretëria e Bashkuar
Vetëm për anëtarët deri në 21:17
Blue Board outsourcer
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:17 One of Smartcat Clients is looking for CS-RU translators
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 21:17
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:11 Legal / Financial translations EN>FR
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët deri në 21:11
ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:06 Informe médico
Translation

Vendi: Spanjë
Certifikimi: Të detyrueshme
Blue Board outsourcer
5
2
Quotes
09:01 Deutsch ins Englisch (UK)
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 21:01
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6
36
Quotes
08:47 6 Më shumë palë Searching for German and English native translators with technical expertise
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:47 Перевод с русского на монгольский язык
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:44 Traducción médica ES>EN parte de urgencias (380 palabras)
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:41 Latvian English Job
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:37 Contrat de vente - environ 350 mots, traduction juridique
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 20:37
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
08:36 EN to Norwegian!
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:29 Требуется внештатный переводчик по тематике Medicine
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 20:29
ProZ.com Business member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business member
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value
Déjà Vu X3
Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search