Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit
03:22 Chinese (Simplified) to English Subtitle Translator
Translation, Subtitling, Translation

Vetëm për anëtarët deri në 15:22
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
03:09 We have one small job from English to Ukrainian translation
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 15:09
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
03:06 Urgent SK to FR, ES translation
Translation, Other: Proof

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
02:22 English to Divehi
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 14:22
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
02:15 English to Irish
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 14:15
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
02:12 English to Latin
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 14:12
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
02:02 English to Malagasy
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 14:02
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
01:59 English to Tigrinya
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 13:59
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
01:53 English to Nigerian
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 13:53
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
01:16 Translation project, e-commerce, multiple languages
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 13:16
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
23:16
Jan 19
897words from filipino into EN
Translation

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
22:43
Jan 19
Se buscan traductores de turco a español para posible trabajo de traducción
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Translation Workspace
Vendi: Argjentinë
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
21:33
Jan 19
Korean into English Translator
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 09:33
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:59
Jan 19
9 Dokumente, 12 Seiten div Zeugnisse Urkunden EN>DE
Translation

Vendi: Gjermani
Vetëm për anëtarët deri në 08:59
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
20:48
Jan 19
Spanish to British English medical translator
Translation
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 08:48
Professional member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:31
Jan 19
Health care document on wellbeing - Covid
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 08:31
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
20:22
Jan 19
Health care document on wellbeing - Covid
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
20:09
Jan 19
Medical Translators Needed - Japanese and Georgian
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 08:09
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
19:53
Jan 19
Technical Translation French>Spanish
Translation

Vendi: Meksikë
Vetëm për anëtarët deri në 07:53
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
16
Quotes
19:48
Jan 19
Patent, 1200 words
Translation

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 07:48
Blue Board outsourcer
5
4
Quotes
18:53
Jan 19
Artykuł naukowy z zakresu językoznawstwa kognitywnego, 6o tys. znaków
Translation

Certifikimi: Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 06:53
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
18:21
Jan 19
Chinese > English game localiztaion
Translation, Checking/editing, Copywriting
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: memoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
18:13
Jan 19
5 Më shumë palë VOLUNTARY: COVID Video Subtitles, 498 words, Transcript Translation
Translation, Subtitling, Translation

Logged in visitor
No record
56
Quotes
18:08
Jan 19
4 Më shumë palë Short medical translations
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 06:08
Non logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
18:07
Jan 19
English SDH/Captioners
Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, SDH/HOH
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: Microsoft Word, CaptionMaker/MacCaption,
EZTitles, Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Subtitle Workshop
Vetëm për anëtarët deri në 06:07
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
17:46
Jan 19
Voice-Talent Needed, Male and Female Mexican accent
Voiceover

Vetëm për anëtarët deri në 05:46
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
0
Quotes
17:35
Jan 19
Health care document on wellbeing - Covid
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 05:35
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
14
Quotes
17:35
Jan 19
Traduction juridique
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 05:35
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
17:33
Jan 19
Arabic >< English Interpreter - 6 hours Assignment
Interpreting, Phone

Vetëm për anëtarët deri në 05:33
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
17:14
Jan 19
English to Danish RSI Interpreter Needed
Interpreting, Simultaneous

Vetëm për anëtarët deri në 05:14
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
0
Quotes
16:57
Jan 19
Lingala Translator/Transcriber
Translation, Transcription

Vetëm për anëtarët deri në 16:57
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
16:51
Jan 19
Latvian Translator/Transcriber
Translation, Transcription

Vetëm për anëtarët deri në 16:51
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
2
Quotes
16:48
Jan 19
Yiddish Translator/Transcriber
Translation, Transcription

Vetëm për anëtarët deri në 16:48
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
16:41
Jan 19
Thai Translator
Translation

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:37
Jan 19
Japanese Translator
Translation

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:17
Jan 19
Danish - Turkish, 890 words, Translation, Legal
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Mbyllur
16:10
Jan 19
3 Më shumë palë Urgent 10000 words project
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.1 out of 5
4.1 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:09
Jan 19
Translation job, NO>DA, 42 words for tomorrow at 11 a.m. CET, Memsource
Translation

Programi i kompjuterit: MemSource Cloud
Vetëm për anëtarët deri në 04:09
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:06
Jan 19
MEDICAL REPORT
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4
9
Quotes
15:35
Jan 19
Norwegian Interpreter
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:20
Jan 19
3 Më shumë palë Si ricercano interpreti di lingue rare per potenziale commessa
Interpreting, Chuchotage/Whispering
(Të mundshme)

Vendi: Itali
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:14
Jan 19
English - Finnish Finance translator
Translation

Programi i kompjuterit: memoQ, XTRF Translation Management System
ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:01
Jan 19
DAT : Legal Project - From Hebrew into English
Translation

Blue Board outsourcer
4.3
10
Quotes
14:53
Jan 19
Wallpaper information, approx. 200 words, short technical proofreading
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
14:49
Jan 19
4 Më shumë palë Si cercano interpreti per potenziale commessa
Interpreting, Chuchotage/Whispering
(Të mundshme)

Vendi: Itali
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:40
Jan 19
7 Më shumë palë Si cercano interpreti per potenziale commessa
Interpreting, Chuchotage/Whispering
(Të mundshme)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:30
Jan 19
7 Më shumë palë Ricerca interpreti per potenziale commessa
Interpreting, Chuchotage/Whispering
(Të mundshme)

Vendi: Itali
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:29
Jan 19
Swedish to English (US) Subtitling
Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
6
Quotes
14:26
Jan 19
Amazon Freelance Translators [US-BN(Bengali)]
Translation, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:20
Jan 19
7 Më shumë palë Ricerca di diverse figure come interpreti
Interpreting, Chuchotage/Whispering
(Të mundshme)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search