Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit
02:33 [IYUNO] English to Korean Subtitle Translation Freelancer Position
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 14:33
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
02:29 long term project/ online product translation/English to Polish
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 14:29
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
01:44 Onsite Gujarati Translators
Translation

Vendi: Indi
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
01:29 English to Swedish Technical Translation - Milling Machinery - 18000 words
Translation

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Lidhuni drejtpërsëdrejti
00:47 Short translation of an art exhibition (537 words)
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 12:47
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
23:50
Jul 17
Beer Brewing Additive Brochure
Translation
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët deri në 11:50
Blue Board outsourcer
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
23:20
Jul 17
Collot Baca Subtitling is searching for Russian translators
Translation, Other: Subtitling

Vetëm për anëtarët deri në 11:20
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 Lidhuni drejtpërsëdrejti
23:04
Jul 17
Music domain - keyboard manuals / 8,5K words EN > JA
Translation, Checking/editing

Vendi: Japoni
Vetëm për anëtarët deri në 11:04
Blue Board outsourcer
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
22:48
Jul 17
High School Records
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 10:48
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
22:28
Jul 17
7 Më shumë palë Certificate translations, Multiple languages into English (UK), 1-2 pages each
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 10:28
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
22:07
Jul 17
Russian > English Transcription
Transcription

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 10:07
Blue Board outsourcer
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
21:46
Jul 17
Medical translation
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 09:46
Logged in visitor
No record
Mbyllur
21:32
Jul 17
*** URGENT NEED *** 110 Words, General Text
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 09:32
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
21:01
Jul 17
2 short pages, certificate
Translation

Vetëm për anëtarët
Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Mbyllur
20:51
Jul 17
URGENT short 1 page Divorce decree
Translation

Vetëm për anëtarët
Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5 Past quoting deadline
20:49
Jul 17
Юридическая тендерная документация предприятия ядерной отрасли, 70 страниц
Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 08:49
Blue Board outsourcer
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:31
Jul 17
Tajik Translator Needed for 1,775 words
Translation

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Corporate member
LWA: 4.2 out of 5
Anëtar korporate
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:30
Jul 17
VINEYARDS MARKETING
Translation

Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët
Corporate member
LWA: 5 out of 5
Anëtar korporate
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:07
Jul 17
Ongoing - Canadian French
Translation

Vendi: Kanada
Professional member
LWA: 1 out of 5
1
5
Quotes
19:49
Jul 17
Vertaling Nederlands-Duits
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 07:49
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Lidhuni drejtpërsëdrejti
19:47
Jul 17
Transcription of English and Cantonese video
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 07:47
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
19:42
Jul 17
Technical translation from German into Slovak
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 07:42
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
19:09
Jul 17
Breve traduzione dal tedesco
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 07:09
Blue Board outsourcer
4.4
6
Quotes
19:01
Jul 17
15000 word User Manual - Boat Industry
Translation
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
18:33
Jul 17
7 birth certificates from Ecuador
Translation

Vetëm për anëtarët
Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
17:31
Jul 17
URGENT French Interpreter needed July 18 in Sunnyvale, CA
Interpreting, Consecutive

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Corporate member
LWA: 4.8 out of 5
Anëtar korporate
4.8 Past quoting deadline
17:17
Jul 17
7 Më shumë palë Translators and Proofreaders needed for Market Research project
Translation, Other: Proofreading
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 05:17
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
17:13
Jul 17
Online Estonian language teacher needed
Education

Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
17:10
Jul 17
Khmer regular jobs
Translation

Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:56
Jul 17
Pharmaceutical/letter 1082 words
Translation

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Mbyllur
16:50
Jul 17
Medical translation English > Simplified Chinese - 1,300 words
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 04:50
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:47
Jul 17
Spanish to English - transcription
Transcription

Vetëm për anëtarët deri në 04:47
Blue Board outsourcer
5
15
Quotes
16:41
Jul 17
German into English, Consistent and Near Daily Work, Legal and Financial
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 04:41
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:37
Jul 17
German into Romanian QA Editor Needed
Other: Editing

Vetëm për anëtarët deri në 16:37
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:33
Jul 17
Proofreading of a text in English, 3905 words
Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 04:33
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
16:31
Jul 17
Spanish (Court Certified) Face to Face Interpreters in the DMV Region
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 04:31
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:31
Jul 17
PDF Revew 8241 words
Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 04:31
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:28
Jul 17
Swedish (sv_SE) Editor
Checking/editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 04:28
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
5
Quotes
16:28
Jul 17
Chinese Face to Face Interpreters in the DMV Region
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 04:28
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:25
Jul 17
Vietnamese Face to Face Interpreters in the DMV Region
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 04:25
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:23
Jul 17
Korean Face to Face Interpreters in the DMV Region
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 04:23
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:21
Jul 17
Pashto Face to Face Interpreters in the DMV Region
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 04:21
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:14
Jul 17
Subtitling project - Albanian - 16 hours of video
Translation
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: DivXLand Media Subtitler, EZTitles,
Subtitle Edit, Subtitle Editor, Subtitle Workshop,
Wincaps Q4
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:05
Jul 17
PDF Revew 8241 words
Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 04:05
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
16:05
Jul 17
Traducciones técnicas ES-HU. Trados
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:58
Jul 17
Farsi Face to Face Interpreters in the DMV Region
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 03:58
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:55
Jul 17
236 words, electronic cigarette
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Vendi: Portugali
Vetëm për anëtarët deri në 03:55
Blue Board outsourcer
5 Mbyllur
15:45
Jul 17
Website, Approx 19K words
Translation

Certifikimi: Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 03:45
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:25
Jul 17
Traducteurs et réviseurs pour futurs projets
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Adobe Acrobat, memoQ
Professional member
LWA: 3.3 out of 5
3.3 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:23
Jul 17
900 words NL to EN
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:23
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search