Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit
16:26 Malayalam-Urgent
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 04:26 Oct 2
Professional member
3.5
0
Quotes
16:14 Freelance copywriters and copy editors needed - FR and NL
Checking/editing, Copywriting
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: MemSource Cloud
ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:06 Experienced Russian Translator in Alignment
Other: Alignment

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
9
Quotes
16:04 Italiano- Arabo
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 04:04 Oct 2
Blue Board outsourcer
No entries
0
Quotes
15:53 Translation job EN>IC
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:53 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:45 Translation of text on screens of a machine
Translation

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 03:45 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
15:43 Albanian VRI Simultaneous Interpreters from Kosovo Needed
Interpreting, Simultaneous

Vetëm për anëtarët deri në 03:43 Oct 2
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:28 10000 words English into Kiribati
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:28 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:19 Burmese Linguists
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:19 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:07 Texto técnico, 1500 palabras, TRADOS
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Microsoft Word
Vetëm për anëtarët deri në 03:07 Oct 2
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
4
Quotes
15:00 LEGAL DOCUMENT - 2500 WORDS
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:00 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:57 1 Më shumë palë Remote Vendor Project Manager required
Checking/editing, Other: Vendor-Project Manager

Vetëm për anëtarët deri në 14:57 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:52 English - German (Belgium) Medical Linguist Required
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:52 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
0
Quotes
14:45 German (Swiss) Software UI & Marketing Review - Logistics/Shipping
Checking/editing

Programi i kompjuterit: Smartling
Vendi: Zvicër
Vetëm për anëtarët deri në 02:45 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:42 Freelance Translator-Turkish to English- Orthopedic Surgery
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:42 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:39 Freelance Translator-Turkish to English-Obstetrics and Gynecology
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:39 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:34 Technical Translation from English into French Canadian (Manual)
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:34 Oct 2
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5
12
Quotes
14:32 Military history, Fortifications 19th and 20th century approx 2900 words
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Vetëm për anëtarët deri në 02:32 Oct 2
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:31 Freelance Translator-Turkish to English-Urology
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:31 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:28 Freelance Translator-Turkish to English-Psychology
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:28 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:21 6K words, possible to split, regulations for use of a multi-owner condominium
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:21 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
14:20 URGENT ENGLISH INTO ALBANIAN
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:20 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
14:16 Looking for English to Welsh language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:13 English> Arabic
Translation, Subtitling, Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:13 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Quotes
14:11 Looking for English to Sesotho (LS) language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:08 Búsqueda laboral
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vendi: Argjentinë
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:06 Looking for English to Scottish Gaelic language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:04 URGENT ENGLISH INTO GREEK
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:04 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:03 Over the phone interpreter (OPI) Portuguese/ English and English/Potuguese
Interpreting, Consecutive
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:03 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:02 Looking for English to Manx language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:01 French to English
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:01 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
13:55 Looking for English to Igbo language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:53 Statutes of a volunteer organization from Italian to English and Dutch 15 pages
Translation

Professional member
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:49 EN-DE technical website translation
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:49 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 Quotes
13:47 Looking for English to Hawaiian language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:35 Looking for English to Hausa language native speaker.
Transcreation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:33 Medicare(Medical General)
Translation

Vendi: Indi
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Past quoting deadline
13:27 Arabic Reviewer-Memsource
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 01:27 Oct 2
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:27 Looking for English to Basque language native speaker.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:24 LingaTel sucht Telefon-/Videodolmetscher/innen Twi
Interpreting, Phone, Other: Video

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:20 LingaTel sucht Telefon-/Videodolmetscher/innen Oromo
Interpreting, Phone, Other: Video

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:01 Bank fees - EN > SK
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:01 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:50 Freelance opportunity for a Turkish marketing translator for social media
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët deri në 00:50 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:34 DE>FI GENERAL TRANSLATION 100K URGENT
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 00:34 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
1
Quotes
12:22 Needed: Serbian(Cyrillic) marketing translator for social media
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 00:22 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:13 English > Korean_Training material_ Business
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 00:13 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:59 60 minute Medical Interview Transcriptions
Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:54 English (US) into Catalan Translators and Proofreaders Needed:
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 23:54
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Mbyllur
11:44 Hungarian <-> Spanish and Indonesian <-> Spanish translator required.
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 23:44
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:32 English – Ossetic remote translators
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Across,
memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 23:32
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
2
Quotes
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
SDL Trados Studio 2021 Freelance
SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search