Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit
21:19 3 LEGAL DOCUMENTS
Checking/editing, Other: PROOFREADING

Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 09:19 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
2
Quotes
20:40 Tamil Translator
Translation

Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:40 Armenian into English translators required
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 08:40 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:37 Czech Translator
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 08:37 Oct 27
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:34 Greek Translator
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 08:34 Oct 27
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:32 Greek > English translation, 564 words
Translation

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:31 Large Christian Translation Project - English-Khmer
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 08:31 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
20:24 Phone Interpreting Burmese/English
Interpreting, Consecutive

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5
1
Quotes
20:21 4 hour court interpreting
Interpreting, Consecutive

Vetëm për anëtarët deri në 08:21 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
19:14 7 Më shumë palë Freelance Subtitle Editor - Localization
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 07:14 Oct 27
Logged in visitor
No record
6
Quotes
19:06 10-0731
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 07:06 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Mbyllur
19:06 English - French CA, 600 words, Jewelry
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Mbyllur
18:56 Revisor inglês - português para pesquisa de mercado
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët
Professional member
No entries
Mbyllur
18:42 English to Haitian Creole Translation, SPED IEP Packet, 8800 Words
Translation, Checking/editing, Other: DTP

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
6
Quotes
18:29 Un diplome et les notes du lycée
Translation

Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 06:29 Oct 27
Blue Board outsourcer
5
1
Quotes
18:23 PRODUCT PROFILE FOR A SOFTWARE SYSTEM FOR INSULIN CONTROL
Translation

Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 06:23 Oct 27
Blue Board outsourcer
5
5
Quotes
17:16 English to Farsi
Translation

Vendi: Egjipt
Vetëm për anëtarët deri në 05:16 Oct 27
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:51 Proof-reading of cover letter
Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 04:51 Oct 27
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
16:25 German to Eng transcription, 25 minutes audio
Translation, Transcription

Vetëm për anëtarët deri në 04:25 Oct 27
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
16:21 7 Më shumë palë Richiesta Traduzione 4 Pagine Word + Termini per Ecommerce
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 04:21 Oct 27
Logged in visitor
No record
35
Quotes
16:10 Medical Translation from English into Swedish
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 04:10 Oct 27
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5
7
Quotes
16:04 Translation in IT field
Translation, MT post-editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, XTM
Vendi: Koreja e Jugut
Vetëm për anëtarët deri në 04:04 Oct 27
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:01 SWORN translation English>Slovak, Hungarian,Czech/ legal & personal documents
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 04:01 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:50 Translation in Clinical (Life Sciences) field
Translation, MT post-editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët deri në 03:50 Oct 27
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:44 Translation in Clinical (Life Sciences) field
Translation, MT post-editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vendi: Koreja e Jugut
Vetëm për anëtarët deri në 03:44 Oct 27
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:43 WANTED: Thai and Russian Translators - Experience with finance sector essential
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 15:43 Oct 27
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:35 Looking for English to Malay Games Translators (Must know Chinese)
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 03:35 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:27 use manual_technical translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:25 Traducciones español>holandés y alemán
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:25 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:23 Certificate
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 03:23 Oct 27
Blue Board outsourcer
4.3 Past quoting deadline
15:20 Asseverazione e traduzione procura FR>IT settore automobilistico
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 03:20 Oct 27
ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:08 Professional Linguists Team
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:01 German - Lithuanian Projects
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.1 out of 5
ProZ.com Business member
4.1 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:01 Short translation, Toys and Games business, English to Dutch/German/Swedish
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:01 Oct 27
Logged in visitor
No record
3
Quotes
14:57 German - Latvian Projects
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.1 out of 5
ProZ.com Business member
4.1 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:53 Dringende Übersetzung Deutsch ins Französisch, 197 Wörter
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:53 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Mbyllur
14:35 PHARMA JOB APPROX 2000 WORDS UKRAINIAN - ENGLISH
Translation

Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 02:35 Oct 27
Blue Board outsourcer
4.9
8
Quotes
14:26 EN to LAS subtitle translation
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:26 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
41
Quotes
14:09 Translate IDs into English for an immigration document
Translation

Programi i kompjuterit: Adobe Acrobat
Certifikimi: Të detyrueshme
Vetëm për anëtarët deri në 02:09 Oct 27
Non logged in visitor
No record
Quotes
13:58 DE to DE transcription
Transcription

Vetëm për anëtarët deri në 01:58 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
4
Quotes
13:55 Pt/ES/FR to En
Translation, MT post-editing

Vetëm për anëtarët deri në 01:55 Oct 27
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:54 Translation about lifestyle/interior design, 893 words
Translation

Professional member
No record
Mbyllur
13:28 Contract, legal documents, house renovation projects - 54k words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
16
Quotes
13:19 Betaplan is searching for UK English native linguists
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 01:19 Oct 27
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
18
Quotes
13:04 6 Më shumë palë EN>various, software localization
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:04 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:32 German>Tigrinya
Translation

Programi i kompjuterit: Across
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Mbyllur
12:18 PRIVACYVERKLARING
Translation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:08 Recurring correction work - economic texts
Checking/editing

Vendi: Francë
Vetëm për anëtarët deri në 00:08 Oct 27
Non logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:07 Betaplan is searching for IT>PTBR linguists
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 00:07 Oct 27
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
11
Quotes
11:57 Tandvård 9191 ord till danska och finska
Translation

Vetëm për anëtarët
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Business Manager Lite
SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search