https://alb.proz.com/translation-jobs/

NEW ⇒ ⇒ Try a modernized version of the job listing page

Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit
16:26 Malayalam-Urgent
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 04:26 Oct 2
Professional member
3.5
3
Quotes
16:14 Freelance copywriters and copy editors needed - FR and NL
Checking/editing, Copywriting
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: MemSource Cloud
ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:06 Experienced Russian Translator in Alignment
Other: Alignment

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
10
Quotes
16:04 Italiano- Arabo
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 04:04 Oct 2
Blue Board outsourcer
No entries
2
Quotes
15:53 Translation job EN>IC
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:53 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:45 Translation of text on screens of a machine
Translation

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Vetëm për anëtarët deri në 03:45 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
15:43 Albanian VRI Simultaneous Interpreters from Kosovo Needed
Interpreting, Simultaneous

Vetëm për anëtarët deri në 03:43 Oct 2
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:28 10000 words English into Kiribati
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:28 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:19 Burmese Linguists
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:19 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:07 Texto técnico, 1500 palabras, TRADOS
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Microsoft Word
Vetëm për anëtarët deri në 03:07 Oct 2
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
4
Quotes
15:00 LEGAL DOCUMENT - 2500 WORDS
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 03:00 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:57 1 Më shumë palë Remote Vendor Project Manager required
Checking/editing, Other: Vendor-Project Manager

Vetëm për anëtarët deri në 14:57 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:52 English - German (Belgium) Medical Linguist Required
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:52 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
0
Quotes
14:45 German (Swiss) Software UI & Marketing Review - Logistics/Shipping
Checking/editing

Programi i kompjuterit: Smartling
Vendi: Zvicër
Vetëm për anëtarët deri në 02:45 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:42 Freelance Translator-Turkish to English- Orthopedic Surgery
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:42 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:39 Freelance Translator-Turkish to English-Obstetrics and Gynecology
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:39 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:34 Technical Translation from English into French Canadian (Manual)
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:34 Oct 2
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5
12
Quotes
14:32 Military history, Fortifications 19th and 20th century approx 2900 words
Translation

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Vetëm për anëtarët deri në 02:32 Oct 2
Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:31 Freelance Translator-Turkish to English-Urology
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:31 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:28 Freelance Translator-Turkish to English-Psychology
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:28 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:21 6K words, possible to split, regulations for use of a multi-owner condominium
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:21 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
14:20 URGENT ENGLISH INTO ALBANIAN
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:20 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
14:16 Looking for English to Welsh language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:13 English> Arabic
Translation, Subtitling, Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:13 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Quotes
14:11 Looking for English to Sesotho (LS) language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:08 Búsqueda laboral
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vendi: Argjentinë
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:06 Looking for English to Scottish Gaelic language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:04 URGENT ENGLISH INTO GREEK
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:04 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:03 Over the phone interpreter (OPI) Portuguese/ English and English/Potuguese
Interpreting, Consecutive
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 02:03 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:02 Looking for English to Manx language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
14:01 French to English
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 02:01 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
13:55 Looking for English to Igbo language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:53 Statutes of a volunteer organization from Italian to English and Dutch 15 pages
Translation

Professional member
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:49 EN-DE technical website translation
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:49 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 Quotes
13:47 Looking for English to Hawaiian language native speaker.
Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:35 Looking for English to Hausa language native speaker.
Transcreation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:33 Medicare(Medical General)
Translation

Vendi: Indi
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Past quoting deadline
13:27 Arabic Reviewer-Memsource
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 01:27 Oct 2
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:27 Looking for English to Basque language native speaker.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:24 LingaTel sucht Telefon-/Videodolmetscher/innen Twi
Interpreting, Phone, Other: Video

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:20 LingaTel sucht Telefon-/Videodolmetscher/innen Oromo
Interpreting, Phone, Other: Video

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:01 Bank fees - EN > SK
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:01 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:50 Freelance opportunity for a Turkish marketing translator for social media
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vetëm për anëtarët deri në 00:50 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:34 DE>FI GENERAL TRANSLATION 100K URGENT
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 00:34 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
12:22 Needed: Serbian(Cyrillic) marketing translator for social media
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 00:22 Oct 2
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:13 English > Korean_Training material_ Business
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 00:13 Oct 2
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:59 60 minute Medical Interview Transcriptions
Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:54 English (US) into Catalan Translators and Proofreaders Needed:
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët deri në 23:54
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Mbyllur
11:44 Hungarian <-> Spanish and Indonesian <-> Spanish translator required.
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët deri në 23:44
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:32 English – Ossetic remote translators
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Across,
memoQ
Vetëm për anëtarët deri në 23:32
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
2
Quotes
1 2 3 4 5 6 Tjetra   I fundit