The Blue Board

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Kërkim i punëdhënësve
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Vendi:

Kalo tek:   All  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Mbyll

21921 Numri total i punëdhënësve
Data e krijimit Emri i punëdhënësit
Kliko emrin e punëdhënësve për të parë arkivin e të dhënave në Blue Board.
Shënim: Duhet të hapni sesion me emrin tuaj për të parë arkivat.
Vendi Profili në ProZ.com Niveli mesatar i shënimeve
Oct 25, 2010 Letoni 1291369
4.8 4 entries
Apr 19, 2008 Republika Çeke -
5 4 entries
Jan 22, 2012 Holandë -
5 11 entries
Apr 29, 2010 Holandë -
Jun 17, 2004 Shtetet e Bashkuara të Amerikës 78763
4.8 27 entries
Apr 11, 2007 Shtetet e Bashkuara të Amerikës 660242
5 8 entries
Dec 29, 2004 Shtetet e Bashkuara të Amerikës 95500
5 5 entries
Aug 22, 2007 Itali -
4.3 4 entries
Jun 26, 2003 Japoni 38712
4 2 entries
Sep 8, 2009 Spanjë 1123700
4.6 11 entries
Oct 22, 2014
0km 
Federata Ruse 1988402
Mar 23, 2015 Vietnam 2010826
Jan 11, 2003
1 A 
Poloni 37672
5 3 entries
Oct 9, 2011 Shtetet e Bashkuara të Amerikës -
2.5 4 entries
Sep 26, 2008 Spanjë 1058714
Nov 9, 2004 Shtetet e Bashkuara të Amerikës 1785932
5 37 entries
May 25, 2007 Shtetet e Bashkuara të Amerikës 3455
5 63 entries
Feb 1, 2005 Kinë 97894
4.7 6 entries
Jun 26, 2003 Mbretëria e Bashkuar -
4.6 22 entries
Jan 10, 2006 Danimarkë 130881
Feb 27, 2003 Irlandë 43986
4.9 263 entries
Aug 19, 2009 Kinë 802033
5 1 entry
May 4, 2011 Gjermani 1403965
1 1 entry
Aug 11, 2004 Meksikë 1004338
5 2 entries
Oct 4, 2007 Spanjë 740999
5 5 entries
Nov 7, 2012 Holandë 1658836
4.9 10 entries
Nov 21, 2015 Sllovaki 1311187
Aug 16, 2006 Spanjë 132111
Jan 30, 2009 Bullgari 918049
5 25 entries
Mar 8, 2010 Japoni 1151296
4 1 entry
Jul 14, 2008
160 IQ 
Poloni -
Jun 20, 2004 Shtetet e Bashkuara të Amerikës -
Jan 15, 2004
186th 
Itali -
5 1 entry
Oct 31, 2005
1919 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 124054
5 1 entry
Jan 6, 2005 Gjermani -
Mar 16, 2010
1C 
Federata Ruse 1215272
5 2 entries
Feb 11, 2016 Federata Ruse 2064965
4 4 entries
Jan 7, 2002 Spanjë 49593
4.1 40 entries
Mar 21, 2005 Bjellorusi 65971
3 2 entries
Apr 1, 2003 Mbretëria e Bashkuar 802868
4.6 21 entries
21921 Numri total i punëdhënësve

Mosmbajtje përgjegjësie
ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search