Krishna Translations

Lowest Price Accurate translation, DTP

Established in 2003
ProZ.com member since Dec 2007

Krishna Translations / Nitin Goyal

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 501 entries
Past 12 months:
5 51 entries


Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Aug 15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Jul 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 306
5
Jul 19
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 348
5
Jun 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 4
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 3
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
May 18
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
May 15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
129 - 428
5
May 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1090
5
Apr 17
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
102 - 4262
5
Apr 4
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 18
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 8
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 18
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Jan 27
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 18
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 7
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 358
5
Dec 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 390
5
Dec 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Dec 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 65
5
Nov 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 31 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
Oct 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 5
5
Sep 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 420
5
Sep 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 26 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 565
5
Sep 24 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 469
5
Sep 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
150 - 475
5
Sep 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Sep 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Aug 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 300
5
Aug 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 238
5
Aug 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 6253
5
Jul 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
30 - 514
5
Jul 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1131 - 8941
5
Jul 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
81 - 5850
5
Jul 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 358
5
Jun 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
May 31 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1988
5
May 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 15
5
Apr 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Apr 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 9335
5
Apr 13 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 31 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
585 - 3192
5
Mar 31 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 455
5
Mar 28 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 24 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 0
5
Mar 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 2785
5
Mar 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 303
5
Mar 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 440
5
Feb 24 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 633
5
Feb 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 608
5
Feb 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
159 - 93869
5
Feb 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1821
5
Feb 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 4582
5
Feb 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4873
5
Feb 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Feb 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2241 - 8892
5
Feb 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
48 - 500
5
Feb 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 25 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 765
5
Jan 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 18 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 255
5
Jan 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 360
5
Jan 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 17002
5
Jan 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 3743
5
Dec 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 263
5
Dec 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 3339
5
Dec 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 115
5
Nov 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Nov 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2002 - 2443
5
Nov 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
809 - 8421
5
Nov 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Nov 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
713 - 4766
5
Nov 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Nov 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Nov 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 308
5
Nov 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
914 - 1994
5
Oct 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 521
5
Oct 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 400
5
Oct 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 605
5
Sep 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 565
5
Sep 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
348 - 20064
5
Aug 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 415
5
Aug 21 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Aug 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1236
5
Aug 18 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
222 - 1494
5
Aug 18 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
336 - 12488
5
Aug 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 238
5
Jul 29 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 28 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 362
5
Jul 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 6350
5
Jul 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 6253
5
Jul 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 14392
5
Jul 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 356
5
Jun 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 783
5
Jun 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
938 - 3975
5
Jun 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 7890
5
Jun 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
May 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
May 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 3338
5
May 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 15
5
Apr 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
129 - 428
5
Apr 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
81 - 5850
5
Apr 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1988
5
Mar 25 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 593
5
Mar 25 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Mar 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 9636
5
Mar 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 6507
5
Mar 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
5
Mar 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 4743
5
Mar 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 100
5
Mar 4 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Mar 4 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 678
5
Feb 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
139 - 2278
5
Feb 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 608
5
Jan 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2060
5
Jan 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1010
5
Jan 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 477
5
Jan 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Jan 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 565
5
Jan 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
564 - 12056
5
Jan 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
528 - 5496
5
Jan 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
518 - 15595
5
Jan 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
30 - 514
5
Jan 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1350
5
Jan 4 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
107 - 3315
5
Jan 4 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Jan 4 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1177 - 956
5
Dec 23 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 419
5
Dec 17 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 17002
5
Dec 16 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 641
5
Dec 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 540
5
Dec 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
76 - 530
5
Dec 9 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 7942
5
Nov 23 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2063
5
Oct 21 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 189
5
Oct 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Sep 30 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 400
5
Sep 26 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 410
5
Sep 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 360
5
Sep 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 3969
5
Sep 11 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
585 - 3192
5
Sep 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Aug 30 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 750
5
Aug 29 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
29 - 3499
5
Aug 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1173
5
Aug 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2223 - 3283
5
Aug 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 415
5
Aug 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 18 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1236
5
Aug 17 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 721
5
Aug 16 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
336 - 12488
5
Aug 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 226
5
Aug 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 480
5
Jul 29 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 605
5
Jul 24 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 21 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 6253
5
Jul 20 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 3869
5
Jul 20 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1410
5
Jul 20 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 2036
5
Jul 20 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
614 - 3824
5
Jul 1 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 14392
5
Jun 24 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
425 - 1489
5
Jun 16 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4873
5
Jun 16 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2254
5
Jun 16 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 3743
5
Jun 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 383
5
Jun 13 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Jun 9 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 2220
5
Jun 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 10343
5
Jun 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
938 - 3975
5
Jun 2 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 1353
5
May 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 528
5
May 24 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
May 24 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 450
5
May 23 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 9825
5
May 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
57 - 3768
5
Apr 28 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1821
5
Apr 28 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 28 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 8668
5
Apr 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
129 - 428
5
Apr 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 3467
5
Apr 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 783
5
Apr 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 4067
5
Apr 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Apr 4 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 468
5
Mar 23 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 2185
5
Mar 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
81 - 5850
5
Mar 21 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 9636
5
Mar 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Mar 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1988
5
Mar 17 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
126 - 831
5
Mar 1 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1850
5
Feb 26 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Feb 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1035 - 5882
5
Feb 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 4813
5
Dec 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 557
5
Dec 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Dec 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
564 - 12056
5
Dec 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1038
5
Dec 1 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 253
5
Nov 14 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2063
5
Oct 18 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
858 - 9500
5
Oct 18 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Oct 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
278 - 18077
5
Oct 16 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
914 - 3904
5
Oct 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 189
5
Oct 3 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Sep 28 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Sep 24 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1837 - 3804
5
Sep 18 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 600
5
Sep 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Sep 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
128 - 760
5
Sep 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 3339
5
Sep 3 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 913
5
Aug 23 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Aug 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 16 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Aug 15 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 355
5
Aug 13 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 721
5
Aug 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1799 - 6220
5
Aug 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 733
5
Aug 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1236
5
Jul 30 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6 - 296
5
Jul 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 455
5
Jul 21 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 17002
5
Jul 19 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 6253
5
Jul 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2223 - 3283
5
Jun 27 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 800
5
Jun 21 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1755
5
Jun 14 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 455
5
Jun 13 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
425 - 1489
5
Jun 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 14392
5
Jun 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 168
5
Jun 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 400
5
Jun 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 3743
5
Jun 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 790
5
Jun 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
61 - 3959
5
Jun 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 3756
5
Jun 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Jun 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2500
5
May 15 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
938 - 3975
5
May 13 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 263
5
May 2 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
251 - 1715
5
Mar 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 1977
5
Mar 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2254
5
Mar 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 82
5
Mar 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 600
5
Mar 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 1171
5
Mar 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
713 - 4766
5
Mar 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
525 - 1820
5
Mar 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 465
5
Mar 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 535
5
Mar 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 9636
5
Mar 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
212 - 2654
5
Mar 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
914 - 1994
5
Mar 3 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2644
5
Mar 2 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1988
5
Feb 26 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Feb 25 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 10343
5
Feb 25 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 460
5
Feb 1 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
139 - 2665
5
Feb 1 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 2561
5
Jan 25 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
169 - 30363
5
Jan 24 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1713
5
Jan 23 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
57 - 3634
5
Jan 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
75 - 1272
5
Jan 2 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
239 - 1133
5
Dec 31 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 2185
5
Dec 19 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Dec 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1010
5
Dec 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1742
5
Dec 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Nov 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1066 - 17062
5
Nov 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
294 - 2079
5
Nov 22 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
474 - 1464
5
Nov 22 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 1353
5
Oct 30 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 500
5
Oct 30 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 160
5
Oct 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
129 - 428
5
Oct 25 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 615
5
Oct 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 557
5
Oct 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Oct 13 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
518 - 15595
5
Oct 12 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
147 - 5049
5
Oct 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
159 - 93869
5
Oct 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1572
5
Oct 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1035 - 5882
5
Oct 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1580 - 1693
5
Oct 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1650
5
Oct 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
47 - 806
5
Oct 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 5965
5
Oct 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 999
5
Oct 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
101 - 8383
5
Oct 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
527 - 81
5
Oct 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 3174
5
Oct 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 1218
5
Sep 30 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
67 - 408
5
Sep 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 189
5
Sep 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 4067
5
Sep 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2063
5
Sep 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 562
5
Sep 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 540
5
Sep 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
51 - 6089
5
Aug 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
278 - 18077
5
Aug 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 4582
5
Aug 20 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 370
5
Aug 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 240
5
Jul 27 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2363
5
Jul 22 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 375
5
Jul 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 7942
5
Jul 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 6253
5
Jul 10 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 750
5
Jul 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1173
5
Jul 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
174 - 28155
5
May 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 499
5
May 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
14 - 3426
5
Apr 30 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 356
5
Apr 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Apr 22 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 3743
5
Apr 20 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1755
5
Apr 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
938 - 3975
5
Apr 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 750
5
Mar 25 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2536
5
Mar 20 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 725
5
Mar 19 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1255 - 37298
5
Feb 29 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 27 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
189 - 2657
5
Feb 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
625 - 1482
5
Jan 31 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 659
5
Jan 24 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
868 - 24001
5
Jan 22 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2002 - 1155
5
Jan 22 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 455
5
Jan 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 375
5
Jan 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
564 - 12056
5
Jan 19 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Jan 19 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1090
5
Jan 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 9636
5
Jan 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Jan 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 450
5
Dec 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 2140
5
Dec 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 455
5
Dec 26 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
Dec 24 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
108 - 6854
5
Dec 24 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 703
5
Dec 23 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 505
5
Dec 10 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 1439
5
Oct 22 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1074 - 5765
5
Oct 22 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 18 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1312
5
Oct 15 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 55919
5
Oct 14 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 2090
5
Oct 14 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 3393
5
Oct 3 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
127 - 31850
5
Oct 2 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
236 - 1019
5
Sep 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 6507
5
Sep 25 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 14392
5
Sep 19 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 415
5
Sep 14 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2150
5
Sep 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 168
5
Sep 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
57 - 3634
5
Sep 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 9107
5
Sep 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 360
5
Aug 25 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1010
5
Aug 23 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
101 - 8383
5
Aug 22 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 189
5
Aug 20 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 2687
5
Aug 9 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Aug 9 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Aug 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2223 - 3283
5
Jul 30 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 751
5
Jul 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 10343
5
Jul 24 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
144 - 2803
5
Jul 20 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2595 - 7299
5
Jul 19 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
18 - 1213
5
Jul 14 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
861 - 22730
5
Jul 13 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 11 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 3174
5
Jun 23 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
278 - 18077
5
Jun 11 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 5428
5
May 30 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1173
5
Apr 25 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1546
5
Mar 25 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Mar 22 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1212 - 5505
5
Mar 22 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1250
5
Mar 22 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 800
5
Mar 15 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
139 - 2665
5
Feb 23 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
237 - 2118
5
Feb 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 6253
5
Feb 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 455
5
Feb 4 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 259
5
Jan 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
175 - 3083
5
Dec 7 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 30 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
48 - 517
5
Nov 30 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 1809
5
Nov 23 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
713 - 4766
5
Nov 21 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6 - 329
5
Nov 14 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1035 - 5882
5
Nov 12 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 414
5
Nov 12 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 11 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1174 - 1048
5
Nov 4 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 915
5
Nov 3 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
47 - 6423
5
Oct 28 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 610
5
Oct 17 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
187 - 3588
5
Oct 17 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
202 - 2899
5
Oct 16 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
281 - 11304
5
Oct 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Oct 1 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 3908
5
Sep 27 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 718
5
Sep 13 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Sep 7 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3370 - 14540
5
Aug 26 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
868 - 24001
5
Aug 20 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
101 - 8383
5
Aug 17 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Aug 17 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
57 - 3634
5
Aug 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
127 - 31850
5
Aug 2 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 415
5
Jun 30 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 1357
5
Jun 29 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6 - 931
5
May 21 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
18 - 1366
5
May 14 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 2176
5
Apr 26 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 423
5
Apr 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - -4429
5
Feb 26 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
18 - 644
5
Feb 24 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 55
5
Feb 18 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
321 - 3531
5
Feb 11 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
108 - 6854
5
Feb 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
164 - 2280
5
Feb 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 5300
5
Feb 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 189
5
Dec 11 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
341 - 3268
5
Nov 25 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
233 - 7458
5
Nov 25 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1338
5
Oct 21 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Oct 17 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
177 - 2837
5
Sep 25 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
84 - 843
5
Sep 21 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 6604
5
Sep 15 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Sep 5 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2241 - 8892
5
Aug 26 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
13 - 553
5
Aug 26 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2055
5
Aug 26 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1625
5
Aug 26 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 2953
5
Aug 26 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 659
5
Aug 26 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 372
5
Jul 21 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2223 - 3283
5
Jul 1 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1316 - 2248
5
May 29 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 414
5
May 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
395 - 3726
5
May 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3457 - 3641
5
Apr 20 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3438 - 12013
5
Mar 17 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1884
5
Mar 12 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Mar 11 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
62 - 1173
5
Mar 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 1439
5
Feb 12 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
42 - 1105
5
Dec 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
300 - 4856
5
Dec 1 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3233
5
Dec 1 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
73 - 1703
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search