Logo -

eLanguageWorld

Connecting Globally

Established in
ProZ.com member since Dec 2014

eLanguageWorld

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 56 entries
Past 12 months:
5 26 entries

Nuk është e mundshme të bëni thirrje për shënime. Një lejohet çdo 30 ditë dhe e fundit është bërë në Aug 3.

Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Jul 17
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 3
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 1698
5
Jul 3
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1324
5
Jun 7
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 783
5
May 31
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 365
5
May 3
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 565
5
May 1
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 4067
5
Apr 29
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 29
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 1250
5
Apr 16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
159 - 6963
5
Apr 15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 1785
5
Apr 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -100
5
Mar 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
592 - 4581
5
Feb 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 810
5
Feb 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
54 - 1743
5
Feb 21
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
500 - 773
5
Feb 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 310
5
Jan 23
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 384
5
Jan 10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 10252
5
Jan 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
440 - 3835
5
Jan 3
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3
5
Dec 3 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
71 - 1774
5
Nov 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 470
5
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 705
5
Oct 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 7942
5
Oct 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 6507
5
Sep 29 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
22 - 3769
5
Aug 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
80 - 1981
5
Jul 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
634 - 555
5
May 26 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 3743
5
May 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Apr 25 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3787 - 1456
5
Apr 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 4410
5
Apr 22 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1470
5
Apr 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Apr 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 321
5
Apr 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2641
5
Apr 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1397 - 371
5
Apr 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
92 - 2329
5
Apr 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
862 - 10399
5
Apr 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 855
5
Apr 17 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 510
5
Apr 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 553
5
Apr 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 850
5
Apr 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 636
5
Apr 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
451 - 10806
5
Apr 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 310
5
Mar 27 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1821
5
Mar 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 699
5
Mar 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 510
5
Mar 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1177 - 956
5
Mar 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 465
5
Feb 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1485
5
Feb 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 783
5
Feb 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 454
5

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search