Shënim nga personeli i kësaj faqeje interneti
April 24, 2013, 2:35 pm
See Website for second location of this company.
Logo -

TRANSLATED

The web's leading translation company

Established in 1999
ProZ.com member since Apr 2002

Translated.net

Kthehuni te lista e punëdhënësve
Hyrja dhe përdorimi i informacionit në këtë arkiv të dhënash të Blue Board është i kufizuar. Për të fituar hyrje dhe mundësi të plotë përdorimi, merrni parasysh mundësitë e pagesës si më poshtë.

Anëtarësimi në ProZ.com
Anëtarët e ProZ.com gëzojnë përdorim të pakufizuar në të gjitha arkivat e Blue Board. Kjo përfshin hyrje të plotë në informacionin e kontaktit të punëdhënësit, vlerësimin GjPP dhe përgjigjet ndaj shënimeve për klientin. Anëtarët e ProZ.com gëzojnë gjithashtu mundësinë të aplikojnë te punëdhënësit që po pranojnë aplikime nga përkthyes të pavarur.


Pikë Browniz
Pikët Browniz fitohen duke kontribuar në mënyra të ndryshme në këtë faqe interneti. Joanëtarët mund të paguajnë 50 pikë browniz për të parë një arkiv të vetëm të dhënash. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)

Duhet të jeni e regjistruar për të fituar browniz.

Të holla nga portofoli i ProZ.com
Është e mundur të depozitoni shuma të vogla të hollash në një “portofol” të ProZ.com për përdorim në blerjen e të drejtave të caktuara vetëm-për-anëtarët një nga një gjatë përdorimit të kësaj faqeje interneti. Për të parë një arkiv të vetëm të Blue Board, kostoja është 50 cent në dollarë amerikanë. (Pasi paguhet, arkivi i të dhënave (përfshirë GjPP-në dhe komentet) mbetet përgjithmonë i dukshëm.)
Duhet të jeni të regjistruar për të përdorur portofolin tuaj.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.9 1055 entries
Past 12 months:
4.9 67 entries


Përmbledhje e shënimeve

Data Përkthyes Service provider KudoZ - browniz Koment GjPP Gjasat për të punuar përsëri
Jul 17
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
1
Jul 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 516
5
Jul 5
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
105 - 8737
5
Jun 13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 418
5
Jun 11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
21 - 389
5
Jun 5
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
577 - 1718
5
Jun 5
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
5
May 22
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
104 - 778
5
Apr 29
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
348 - 20064
5
Apr 27
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 350
5
Apr 24
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 884
5
Apr 11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Mar 30
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 343
5
Mar 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
Feb 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1564 - 1452
5
Feb 14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
54 - 300
5
Jan 26
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 655
5
Jan 18
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
112 - 1557
5
Jan 11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
Jan 9
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 320
4
Jan 8
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 300
5
Jan 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 841
5
Jan 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 358
5
Jan 6
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2400
5
Jan 5
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 66
5
Jan 5
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Dec 31 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 675
5
Dec 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1748
3
Dec 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 210
5
Dec 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3034
5
Dec 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 355
5
Dec 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 708
5
Dec 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1403
5
Dec 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1028
5
Nov 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 325
5
Nov 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 2203
5
Nov 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 300
5
Nov 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 1445
5
Nov 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 554
5
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
90 - 2
4
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 1606
5
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 310
5
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
48 - 300
5
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Oct 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Oct 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1450
5
Oct 27 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 2002
5
Oct 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 571
5
Oct 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Oct 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 305
5
Oct 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
297 - 3766
5
Sep 26 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
21 - 305
5
Sep 21 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 561
5
Sep 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 1269
5
Sep 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Sep 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
96 - 792
5
Sep 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 614
5
Sep 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 760
5
Sep 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 415
5
Sep 1 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
84 - 2051
5
Aug 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 40
5
Aug 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 3 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1472 - 16690
5
Aug 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1349
5
Aug 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 279
5
Aug 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1400
5
Aug 2 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
Jul 19 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 14 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 420
5
Jul 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 370
5
Jul 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 560
5
Jul 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 395
5
Jul 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 587
5
Jul 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1027
5
Jul 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 65
5
Jul 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Jul 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jul 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 30 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 23 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 306
5
Jun 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
105 - 8737
5
Jun 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
357 - 8868
5
Jun 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 403
5
Jun 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 250
5
Jun 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
4
Jun 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 633
5
Jun 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
131 - 3041
5
Jun 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1397 - 371
5
Jun 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 370
5
Jun 4 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 10
5
May 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 2630
5
May 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 750
4
May 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
May 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 325
5
May 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
May 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 355
4
May 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
May 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 22 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 950
5
Apr 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
348 - 20064
5
Apr 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Apr 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 320
5
Apr 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
92 - 2329
5
Mar 17 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Mar 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 183
5
Mar 16 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
173 - 511
5
Mar 15 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 745
5
Mar 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
718 - 24
5
Mar 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 686
5
Mar 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
198 - 204
5
Mar 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 661
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 425
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 255
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 105
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 208
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 549
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
4
Mar 7 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 226
5
Feb 29 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1060
5
Feb 20 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 835
5
Feb 10 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 9636
5
Feb 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 110
5
Feb 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Feb 5 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 367
5
Jan 12 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Jan 11 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 9 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
133 - 21217
5
Jan 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 363
5
Jan 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1150 - 3721
5
Jan 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 553
5
Jan 8 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jan 6 '16
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 400
5
Dec 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
162 - 4728
5
Dec 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 312
5
Dec 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Dec 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 668
5
Dec 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1324
5
Dec 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 841
5
Dec 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Dec 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
34 - 494
5
Nov 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
61 - 1863
5
Nov 18 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
388 - 1502
5
Nov 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
892 - 2371
4
Nov 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 456
5
Nov 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1173 - 7451
5
Nov 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 1845
5
Nov 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 721
5
Nov 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Oct 24 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 799
5
Oct 15 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 2530
5
Oct 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
127 - 4451
5
Oct 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Oct 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 160
5
Oct 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Oct 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2033
5
Oct 1 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 588
5
Sep 29 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Sep 28 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
33 - 1524
5
Sep 28 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 25 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
809 - 8421
5
Sep 20 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 870
1
Sep 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 378
5
Sep 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 217
5
Sep 10 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Sep 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 561
5
Sep 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 149
5
Sep 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 562
5
Sep 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
53 - 265
5
Sep 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Sep 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Sep 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 481
5
Aug 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 365
5
Aug 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
3
Aug 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 510
4
Aug 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 841
5
Aug 4 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 616
5
Aug 4 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Aug 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Jul 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 4813
5
Jul 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
749 - 1032
5
Jul 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 238
4
Jul 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
4
Jul 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 5948
5
Jun 30 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
105 - 506
5
Jun 23 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 860
5
Jun 19 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 563
5
Jun 18 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1091 - 9389
5
Jun 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2036 - 9230
5
Jun 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
143 - 396
5
Jun 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Jun 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
585 - 2286
5
Jun 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 2430
5
Jun 3 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
May 13 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1205 - 1567
5
May 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
103 - 2025
5
May 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1187
5
May 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
May 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
105 - 8737
5
May 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
May 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
357 - 8868
5
May 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 3070
5
May 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4011 - 16000
5
May 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
30 - 1673
5
Apr 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 750
5
Apr 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 456
5
Apr 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 564
5
Apr 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 205
5
Apr 8 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
4
Apr 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
96 - 531
5
Apr 2 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 614
5
Mar 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
219 - 9649
5
Mar 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 458
4
Mar 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 350
5
Mar 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
293 - 5812
5
Mar 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
139 - 2278
5
Mar 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1836 - 6470
5
Mar 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 406
5
Mar 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 855
5
Mar 5 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 355
5
Feb 16 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 1147
5
Feb 14 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Feb 12 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1755
5
Feb 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 417
5
Feb 11 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Feb 9 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
530 - 4767
5
Feb 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 608
5
Feb 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Feb 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 303
5
Feb 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 981
5
Jan 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Jan 7 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1350
5
Jan 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Jan 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 991
4
Jan 6 '15
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
5
Dec 30 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
327 - 1290
5
Dec 29 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 431
5
Dec 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Dec 19 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
498 - 6001
5
Dec 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 2431
5
Dec 12 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
266 - 777
5
Dec 11 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Dec 9 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Dec 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 356
5
Dec 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
309 - 1566
5
Dec 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 377
5
Dec 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2915
5
Dec 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 1287
5
Dec 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 563
5
Dec 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Nov 17 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 621
5
Nov 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 678
5
Nov 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 770
5
Nov 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 350
5
Nov 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 703
5
Nov 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Nov 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Nov 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 1793
5
Oct 16 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Oct 14 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 13 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 543
5
Oct 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 4018
5
Oct 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 407
5
Sep 15 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 12 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 614
5
Sep 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 800
5
Sep 9 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 284
5
Sep 9 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
613 - 2030
5
Sep 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 526
5
Sep 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Sep 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 355
5
Sep 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 5304
5
Sep 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
349 - 1002
5
Aug 27 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 1828
5
Aug 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 549
5
Aug 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
380 - 2726
5
Aug 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 443
5
Aug 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 2023
5
Aug 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
5
Aug 2 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 3699
5
Jul 11 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 603
5
Jul 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Jul 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
75 - 566
4
Jul 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Jul 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
104 - 1157
5
Jul 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 400
5
Jul 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 418
5
Jul 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1850
5
Jun 25 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 889
5
Jun 13 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 2970
4
Jun 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Jun 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
4
Jun 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
71 - 1409
5
Jun 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 856
5
Jun 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
625 - 1700
5
Jun 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
May 23 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2036 - 9230
5
May 23 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
May 12 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
156 - 888
5
May 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
37 - 3848
5
May 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 323
5
May 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
324 - 5828
5
May 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
110 - 1140
5
May 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 616
5
Apr 9 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1952
5
Apr 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 850
5
Apr 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
574 - 2820
5
Apr 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
585 - 2286
5
Apr 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
391 - 4538
5
Apr 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 370
5
Apr 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Mar 31 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 461
5
Mar 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
692 - 271
5
Mar 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1365
5
Mar 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
4
Mar 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 5 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 3 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
126 - 7750
5
Feb 22 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
34 - 4693
5
Feb 13 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1045
3
Feb 11 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 128
5
Feb 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
704 - 69
5
Feb 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1427
5
Feb 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 185
5
Feb 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Feb 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
306 - 2572
5
Feb 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 661
5
Feb 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Feb 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
111 - 4409
5
Jan 30 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 709
5
Jan 10 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 370
5
Jan 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 8 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 765
5
Jan 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
469 - 4135
5
Jan 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
149 - 1274
5
Jan 7 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 411
5
Jan 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 410
5
Jan 6 '14
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
183 - 4600
5
Dec 30 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 100
5
Dec 25 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 350
5
Dec 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Dec 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 815
5
Dec 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 765
5
Dec 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 433
5
Dec 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 390
5
Dec 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 356
5
Dec 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 443
5
Dec 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1748
5
Nov 27 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
34 - 34
4
Nov 14 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 781
5
Nov 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 390
5
Nov 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1025 - 1808
5
Nov 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Nov 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 303
5
Nov 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2595 - 7299
5
Nov 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 721
5
Nov 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Nov 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 3037
5
Oct 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 306
5
Oct 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 622
5
Oct 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 515
5
Oct 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 606
5
Oct 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4030
5
Oct 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 655
5
Oct 2 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1804
5
Sep 28 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1297
5
Sep 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 286
5
Sep 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Sep 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 481
5
Sep 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
227 - 1880
5
Sep 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 387
5
Sep 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 382
5
Sep 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
767 - 678
5
Sep 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Sep 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 616
5
Sep 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1050
5
Aug 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
153 - 3867
5
Aug 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Aug 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 371
5
Aug 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Aug 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 1941
5
Aug 2 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 393
5
Aug 2 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
932 - 2600
5
Jul 15 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 441
5
Jul 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 465
5
Jul 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 401
4
Jul 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 27 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
76 - 4105
5
Jun 24 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 2840
5
Jun 20 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 575
5
Jun 19 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 723
5
Jun 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 16 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 3192
5
Jun 14 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
164 - 2084
5
Jun 12 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jun 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Jun 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 370
5
Jun 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Jun 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1409
5
Jun 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Jun 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 403
5
May 29 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
May 25 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
377 - 4165
5
May 21 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
314 - 8445
5
May 13 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
May 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
May 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 405
5
May 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
164 - 5736
5
May 6 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
37 - 513
5
May 3 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 22 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
238 - 2399
5
Apr 18 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
4
Apr 17 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
163 - 1345
5
Apr 10 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 681
5
Apr 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Apr 4 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1465 - 43820
5
Apr 1 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
115 - 3160
5
Mar 21 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1384
4
Mar 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1960 - 4319
4
Mar 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 11
5
Mar 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 425
5
Mar 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
33 - 831
5
Mar 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
233 - 1322
5
Feb 19 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 853
5
Feb 15 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 505
5
Feb 9 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
113 - 170
5
Feb 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
22 - 2653
1
Feb 5 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 1549
5
Jan 11 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
339 - 48
5
Jan 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2320
5
Jan 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
91 - 1055
5
Jan 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 776
5
Jan 8 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 7 '13
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 453
5
Dec 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
111 - 1845
5
Dec 12 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
730 - 7908
5
Dec 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
421 - 393
5
Dec 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 210
5
Dec 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 550
5
Dec 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
271 - 7728
5
Dec 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
254 - 3366
5
Nov 28 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 513
5
Nov 20 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
176 - 3421
5
Nov 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 2375
5
Nov 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
21 - 150
5
Nov 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
263 - 4367
5
Oct 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
263 - 1683
5
Oct 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 1560
5
Sep 24 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 2101
5
Sep 13 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 7177
5
Sep 10 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 1080
5
Sep 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1310
5
Sep 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 408
4
Sep 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Sep 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1580
5
Sep 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 800
5
Aug 21 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 473
5
Aug 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 991
5
Aug 10 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 3186
5
Aug 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
21 - 698
5
Aug 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
4
Aug 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1653 - -47601
5
Jul 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 455
5
Jul 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jul 2 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
40 - 1363
5
Jun 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1064
5
Jun 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
197 - 656
5
Jun 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 530
5
Jun 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 795
5
May 31 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
53 - 6193
5
May 13 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 510
5
May 8 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 5300
5
Apr 16 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1125
5
Apr 12 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 2886
5
Apr 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 405
5
Apr 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 5625
5
Apr 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 849
5
Apr 3 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
125 - 963
5
Mar 19 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
132 - 1513
5
Mar 9 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 466
5
Mar 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 454
5
Mar 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Mar 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 465
5
Mar 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
286 - 1775
5
Mar 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
629 - 3233
5
Feb 17 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Feb 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
48 - 980
5
Feb 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
95 - 2875
5
Feb 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Feb 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
150 - 1845
5
Feb 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 7 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 25 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1156
5
Jan 25 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
585 - 2286
5
Jan 11 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 261
5
Jan 6 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 906
5
Jan 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4555
5
Jan 5 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 337
5
Jan 4 '12
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
35 - 3360
4
Dec 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1017 - 853
5
Dec 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
131 - 374
5
Nov 30 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
25 - 203
5
Nov 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
11 - 273
5
Nov 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 2129
5
Nov 14 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 533
5
Nov 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4247 - 6395
5
Nov 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2055
5
Nov 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 360
5
Oct 19 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
33 - 1836
5
Oct 10 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
730 - 7908
5
Oct 9 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 217
5
Oct 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1176
5
Oct 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
283 - 157
5
Oct 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 35
5
Oct 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 2513
5
Oct 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 366
5
Oct 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
159 - 29744
5
Oct 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
332 - 9263
5
Oct 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1973
5
Oct 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1183
5
Sep 29 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1398 - 2059
5
Sep 27 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1744 - 5529
5
Sep 9 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2496 - 12557
5
Aug 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
799 - 1654
5
Aug 3 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Aug 1 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 733
4
Aug 1 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Jul 20 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 476
5
Jul 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 2176
5
Jul 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 12760
5
Jul 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 2253
5
Jul 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
164 - 1789
5
Jul 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 3170
5
Jun 10 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
56 - 2101
5
Jun 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 365
5
Jun 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
528 - 3687
5
Jun 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4280
5
Jun 7 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
89 - 3192
5
May 17 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - 1189
5
May 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 3
5
May 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1360
5
Apr 20 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 815
5
Apr 6 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 544
5
Apr 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 5300
5
Apr 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
957 - 2454
5
Apr 4 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1253
5
Mar 30 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
656 - 5165
2
Mar 14 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 424
5
Mar 11 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 680
5
Mar 10 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
118 - 18045
5
Mar 10 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
151 - 2916
5
Mar 9 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Mar 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
155 - 3818
5
Mar 3 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 203
5
Feb 17 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6 - 832
5
Feb 9 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 85
5
Feb 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Feb 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
112 - 8
5
Feb 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 841
5
Feb 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 3918
5
Feb 8 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 736
5
Feb 1 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
577 - 1718
5
Jan 19 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 230
2
Jan 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 15
4
Jan 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Jan 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 585
4
Jan 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 2538
5
Jan 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
18 - 51
5
Jan 5 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 540
5
Jan 3 '11
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 3843
5
Dec 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
33 - 831
5
Dec 1 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
581 - 2089
5
Nov 15 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
748 - 2161
5
Nov 11 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Nov 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
4
Nov 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 703
5
Nov 9 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 356
5
Oct 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 62
4
Oct 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
96 - 531
5
Oct 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
68 - 8971
5
Sep 27 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
579 - 2265
5
Sep 23 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 546
5
Sep 22 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 744
5
Sep 17 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
14 - 2699
5
Sep 16 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
92 - 3460
5
Sep 9 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 5985
5
Aug 11 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
177 - 1904
5
Aug 11 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
22 - 1723
5
Aug 2 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
63 - 6668
5
Aug 2 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 40
5
Jul 23 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
233 - 7458
5
Jul 22 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
88 - 2166
5
Jul 22 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
380 - 2726
5
Jul 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Jul 6 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
454 - 6166
5
Jun 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 8300
5
Jun 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
137 - 713
5
May 31 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
57 - 1188
5
May 28 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 674
5
May 11 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2903
5
May 10 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
74 - 2319
5
May 9 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
62 - 921
5
Apr 23 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
935 - 7902
5
Apr 9 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
232 - 1902
5
Apr 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Apr 7 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 755
5
Mar 29 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 37
5
Mar 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
577 - 8109
5
Feb 21 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
107 - 12248
4
Feb 12 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1290
5
Feb 11 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1159 - 12174
5
Feb 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Feb 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
168 - 2667
5
Feb 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10564 - 14392
5
Feb 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
93 - 2662
5
Feb 8 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
799 - 7003
5
Jan 30 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 793
5
Jan 5 '10
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1854
5
Dec 16 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
59 - 466
4
Dec 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 220
5
Dec 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 330
5
Dec 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 595
5
Dec 7 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 835
5
Dec 7 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
677 - 5574
5
Nov 29 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 2666
5
Nov 16 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Nov 10 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
280 - 3687
5
Nov 10 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 6945
5
Nov 10 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Nov 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
100 - 1081
5
Oct 14 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 5120
5
Oct 12 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
49 - 1001
4
Oct 12 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
673 - 4338
5
Oct 12 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
470 - 1169
5
Oct 12 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 22370
5
Sep 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
72 - 1815
5
Sep 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 630
5
Sep 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
708 - 17992
5
Sep 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
118 - -973
5
Sep 7 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Aug 10 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
736 - 3576
5
Jul 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 575
5
Jul 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
100 - 11066
5
Jul 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 505
5
Jun 20 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
577 - 1718
4
Jun 10 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 213
5
Jun 10 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
51 - 485
5
Jun 10 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 572
4
Jun 10 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
165 - 2219
5
Jun 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
249 - 3580
5
May 14 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
122 - 633
5
May 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
656 - 5165
5
May 7 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
81 - 3693
5
May 4 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Apr 21 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
84 - 936
5
Apr 20 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
5
Apr 20 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 2101
5
Apr 20 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Apr 18 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
155 - 1238
5
Apr 13 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 2513
5
Apr 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 963
5
Apr 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 4043
5
Apr 1 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
552 - 3541
5
Mar 9 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5 - 123
4
Mar 7 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 841
5
Mar 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 105
5
Feb 23 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
228 - 438
5
Feb 12 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
138 - 1773
5
Feb 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
112 - 8
5
Feb 5 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
169 - 1025
5
Jan 15 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1871
5
Jan 14 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 1828
5
Jan 8 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
420 - 12484
5
Jan 7 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
38 - 1555
5
Jan 7 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
511 - 4694
5
Jan 6 '09
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
573 - 3137
5
Dec 19 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10879 - 11390
5
Dec 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
527 - 258
5
Dec 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
146 - 46
5
Dec 5 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
207 - 2051
5
Dec 1 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
87 - 2576
5
Nov 28 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
76 - 231
5
Nov 22 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
487 - 1917
5
Nov 12 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
126 - 6267
5
Nov 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Nov 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
834 - 3515
5
Nov 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
624 - 1619
5
Nov 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Nov 5 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1176
5
Nov 5 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
22 - 267
5
Nov 2 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
314 - 2174
5
Oct 26 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 14 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
685 - 41886
5
Oct 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1283
5
Oct 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
299 - 4469
2
Oct 6 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
44 - 897
5
Oct 6 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
238 - 2399
5
Sep 24 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
127 - 1367
5
Sep 23 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
197 - 3793
5
Sep 20 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1290
5
Sep 18 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
379 - 797
5
Sep 18 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 353
5
Sep 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 4555
5
Sep 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
45 - 299
5
Sep 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
685 - 5450
5
Aug 29 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2880
5
Aug 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
94 - 1253
5
Aug 13 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1653
5
Aug 12 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Aug 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1432 - -25979
5
Aug 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
380 - 2726
5
Aug 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 835
5
Aug 7 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 168
5
Jul 31 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 200
5
Jul 19 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
81 - 1247
5
Jul 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
307 - 2946
5
Jul 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 100
5
Jul 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
200 - 2964
5
Jun 16 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Jun 16 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
52 - 970
5
Jun 14 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1076 - 530
5
Jun 13 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 381
5
Jun 12 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1276
5
May 29 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 558
5
May 27 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
47 - 4545
5
May 22 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2 - 353
5
May 15 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -40
5
May 13 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
63 - 361
5
May 12 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
May 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
54 - 1801
5
May 10 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
111 - 662
5
May 6 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
187 - 752
5
May 6 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
248 - 6288
5
Apr 30 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Apr 28 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 3158
5
Apr 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 1662
5
Apr 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
27 - -30733
5
Mar 12 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 15
5
Mar 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 331
5
Mar 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 1148
5
Mar 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 100
5
Mar 11 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Mar 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 503
5
Mar 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 37
5
Mar 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 500
5
Mar 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 20
5
Mar 8 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 720
5
Mar 6 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
19 - 560
5
Feb 17 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
22 - 2653
5
Feb 1 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 2063
5
Jan 28 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 719
5
Jan 14 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 3869
5
Jan 9 '08
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 7204
5
Dec 8 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
41 - 1293
5
Nov 28 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 1115
5
Nov 15 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2840
5
Sep 5 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
159 - 2236
5
Aug 11 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 180
5
Jul 31 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
280 - 3687
5
Jul 31 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
63 - 3060
5
Jul 19 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
187 - 2180
5
Jul 18 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1866 - 195
5
Jul 9 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 277
5
Jun 8 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 370
5
May 10 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
58 - 3031
5
Apr 12 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
238 - 19242
5
Apr 11 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
4
Apr 5 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 9732
5
Mar 11 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
480 - 2103
5
Feb 15 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
478 - 1039
5
Feb 15 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
119 - 5055
5
Feb 1 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
258 - -677
5
Jan 30 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
287 - 3367
5
Jan 18 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1395 - 1876
5
Jan 9 '07
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 400
5
Oct 21 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
2499 - 2267
5
Oct 18 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
313 - 2078
5
Oct 4 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
9 - 121
5
Oct 4 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
95 - 3239
5
Sep 12 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
188 - 1243
5
Sep 11 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 4709
5
Aug 18 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1565 - 1840
5
Jul 30 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
215 - 10308
5
Jul 27 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
194 - 299
5
Jul 24 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
29 - 1150
5
Jul 7 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
57 - 397
5
Jun 21 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
88 - 51
5
Jun 16 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
78 - 913
5
Jun 11 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
22 - 557
5
Jun 11 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
130 - 1081
5
May 23 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2891
5
May 13 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
98 - 6479
5
Jan 17 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Jan 12 '06
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
802 - 11163
4
Dec 31 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3657 - 3829
5
Dec 19 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 560
5
Dec 8 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
23 - 484
5
Dec 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
702 - 2345
5
Dec 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1754 - 148
5
Dec 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 230
5
Dec 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
602 - 3966
5
Dec 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 69
5
Dec 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
94 - 36
5
Dec 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
29 - 50
5
Dec 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
316 - -13131
5
Dec 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
227 - 2142
5
Dec 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
243 - 1322
5
Dec 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
16 - 4457
5
Dec 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Dec 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
100 - 1690
5
Dec 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
528 - 3687
5
Nov 11 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1462 - -9046
5
Nov 10 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
183 - 1840
5
Nov 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
385 - 385
5
Nov 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1087 - 4342
5
Nov 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
579 - 2088
5
Nov 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 426
5
Nov 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
219 - 94
5
Nov 1 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
65 - -1907
5
Oct 17 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
934 - 6385
5
Oct 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 2341
5
Oct 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
69 - 1596
5
Oct 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Oct 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 450
5
Oct 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
9 - 319
5
Oct 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - -50
5
Oct 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 543
5
Oct 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 313
5
Sep 15 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
115 - 582
5
Sep 15 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7195 - 2517
3
Sep 15 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
84 - 731
5
Sep 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
6262 - 1118
5
Sep 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 105
5
Sep 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
54 - 1671
5
Sep 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
320 - 5483
5
Sep 2 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
201 - 765
5
Aug 3 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1079 - 2632
5
Aug 3 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
408 - 3877
5
Aug 3 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
404 - 823
5
Aug 3 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
313 - 1218
5
Aug 3 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
224 - 3172
5
Aug 3 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Aug 3 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 168
5
Aug 2 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 549
5
Aug 2 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 305
5
Aug 2 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1527 - 44905
5
Aug 2 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
168 - 1588
5
Jul 16 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
70 - 54
5
Jul 12 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 382
5
Jul 8 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 298
5
Jul 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Jul 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
294 - 6028
5
Jul 3 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 555
5
Jun 28 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
8 - 1459
5
Jun 10 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1469 - 3774
5
Jun 9 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3708 - 4695
5
Jun 9 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 1921
5
Jun 8 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 142
5
Jun 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
120 - 965
5
Jun 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
47 - 213
5
Jun 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3044 - 15469
5
May 23 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
83 - 16
5
May 10 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
150 - 218
5
May 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1095 - 3552
5
May 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 213
5
May 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
80 - 2260
5
May 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
107 - 586
5
May 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
164 - 123
5
May 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1054 - 39579
5
Apr 23 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
5113 - 638
5
Apr 8 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 123
5
Apr 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
15 - 158
5
Apr 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1250 - 4933
5
Apr 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
314 - 71
5
Apr 1 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
22 - 952
5
Mar 11 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1019 - 2930
5
Mar 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
527 - 258
5
Mar 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Mar 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
334 - 680
5
Mar 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Mar 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 500
5
Mar 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
251 - 126
5
Mar 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
842 - 2248
5
Mar 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
111 - 739
5
Mar 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1277 - 3487
5
Mar 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
83 - -88
5
Mar 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
152 - 3945
5
Mar 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 360
4
Feb 10 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Feb 8 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Feb 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 612
5
Feb 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Feb 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
61 - 1406
5
Feb 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 1803
5
Feb 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Feb 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
84 - 936
5
Feb 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
157 - 1488
5
Feb 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 269
5
Feb 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
336 - 12488
5
Feb 4 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
130 - 654
5
Jan 18 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1712 - 3839
5
Jan 13 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1 - 106
5
Jan 7 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
29 - 3215
5
Jan 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
382 - 931
5
Jan 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
139 - 2003
5
Jan 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 856
5
Jan 6 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
204 - 1408
5
Jan 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
55 - 30914
5
Jan 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Jan 5 '05
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
97 - 268
5
Dec 14 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 261
5
Dec 13 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
139 - 1230
5
Dec 8 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
169 - 1025
5
Dec 8 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
165 - 1462
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 476
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 238
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
20 - 183
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 100
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 115
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4294 - 2920
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
290 - 12390
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
179 - 3501
5
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
988 - 1081
4
Dec 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
540 - 1624
5
Dec 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
7 - 182
5
Dec 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
833 - 223
5
Dec 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
123 - 9507
5
Nov 16 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 53
5
Nov 15 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
498 - 23036
5
Nov 12 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 209
5
Nov 11 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Nov 5 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
200 - 197
5
Nov 5 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
158 - 240
5
Oct 13 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
137 - 4297
5
Oct 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Sep 10 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
24 - 119
5
Sep 9 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1490 - 370
5
Sep 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
112 - 206
5
Sep 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
46 - 487
5
Sep 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 2430
5
Sep 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
97 - 291
5
Sep 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
283 - 229
5
Sep 3 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1951 - 3226
5
Aug 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
126 - 194
5
Aug 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1145 - 1949
5
Jul 31 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Jul 31 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
238 - 19242
5
Jul 30 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
39 - 2017
5
Jul 29 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Jul 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
78 - 150
5
Jul 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
76 - 3425
5
Jun 9 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
251 - 983
5
Jun 9 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
33 - 106
5
Jun 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
899 - 2694
5
May 27 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
263 - 3674
5
May 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
157 - 7221
5
May 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
498 - 9662
5
Apr 15 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
92 - 216
5
Apr 8 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
31 - 483
5
Mar 12 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
36 - 730
5
Mar 7 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
96 - 1103
5
Mar 6 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
18 - 392
5
Feb 22 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1152 - 1812
5
Feb 17 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
12 - 213
5
Jan 21 '04
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
106 - 1009
4
Dec 10 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
714 - 920
5
Dec 10 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
28 - 312
5
Nov 7 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 650
5
Nov 6 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Sep 29 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
32 - 6068
5
Sep 16 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
528 - 120
5
Sep 8 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 5
5
Sep 8 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Aug 24 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1158 - 104224
5
Jul 15 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
327 - 487
5
Jul 7 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
202 - 56
5
Jul 6 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
879 - 2333
5
Jun 5 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 170
5
May 28 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
10 - 161
5
May 8 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 100
5
May 7 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
50 - 164
5
Mar 13 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
1873 - 8669
5
Mar 9 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 350
5
Mar 7 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
368 - 181
5
Mar 7 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 150
5
Mar 5 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 50
5
Mar 5 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 250
5
Mar 5 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
238 - 2399
5
Mar 5 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
3 - 196
5
Mar 5 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
4 - 300
5
Feb 27 '03
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
270 - 58
5
Sep 12 '02
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
852 - 23902
5
Apr 8 '02
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
294 - 3623
4
Apr 8 '02
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
26 - 1103
5
Apr 8 '02
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
469 - 2779
4
Apr 8 '02
Hyrje dhe përdorim i kufizuar
0 - 300
3

Emrat e anëtarëve të ProZ.com shfaqen në ngjyrë blu.
Kalo miun kompjuterik mbi emra, për më shumë informacion mbi afishuesit.

Mosmbajtje përgjegjësie: ProZ.com nuk miraton apo garanton saktësinë e ndonjë shënimi. Personeli i ProZ.com ruan të drejtën (por nuk merr asnjë përgjegjësi) për të hequr apo redaktuar çdo përmbajtje të vënë këtu. Personeli i ProZ.com nuk i rishikon artikujt para se të publikohen; nuk ka moderatorë që punojnë gjatë gjithë kohës, prandaj lexuesit janë vetë përgjegjës për shpalljet e tyre.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search