Lista globale ProZ.com e shërbimeve të përkthimit
 The translation workplace
Ideas

Freelance translators » shqip në greqisht

Më poshtë do të gjeni një listë të shqip në greqishtpërkthyesve të specializuar në disa fusha si biznes, legjislacion, mjekësi etj. Për të gjetur një përkthyes të specializuar në një fushë të caktuar, zgjidhni një nga fushat në të djathtë.
4 rezultate (anëtarë me pagesë të ProZ.com)
Përkthyes i/e pavarur Gjuha amtare
greqisht
shqip , greqisht
shqip , greqisht
serbisht , shqipPërkthyesit, ashtu si interpretët, krijojnë komunikim ndërmjet kulturave të ndryshme me anë të përkthimit nga një gjuhë në tjetrën. Përkthyesit punojnë me fjalën e shkruar, jo me fjalën e folur.

Përkthimi ka shumë më tepër punë sesa renditja fjalë-për-fjalë nga njëra gjuhë në tjetrën. Përkthyesit duhet ta kuptojnë plotësisht temën e çdo projekti që përkthejnë, si edhe kulturat e lidhura me gjuhën fillestare dhe asaj përfundimtare.

Me mbi 300.000 përkthyes dhe interpretë të regjistruar në të, ProZ.com ka bazën e të dhënave më të madhe në botë të gjuhëtarëve profesionistë. Për të gjetur një përkthyes ju lutemi zgjidhni një palë gjuhësh ose provoni kërkimin për përkthyes ose interpretë. Po ashtu mund të kërkoni preventiva për një projekt përkthimi të caktuar duke afishuar një punë përkthimi.