Instrumente


Një përmbledhje e mjeteve të disponueshme në ProZ.com


Faturim për përkthyesit

Krijo, dërgo dhe ndiq thjeshtë faturat në internet.


Translator group buy (TGB)

TGB is a tool offered to give an opportunity for translators buying CAT tools and other software together to get a lower price and realize significant savings through group buying.


Llogaritësi i çmimit

Ky mjet llogarit çmimin mesatar që duhet të caktoni për të arritur të ardhurat e dëshiruara, në bazë të supozimeve të dhëna. Kini parasysh se në çdo treg të caktuar ose fushë specializimi, çmimet aktuale mund të jenë më të larta.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Çmimet e komunitetit

View aggregate ProZ.com rates information, or calculate your own rates.


Konvertues i njësive

View aggregate ProZ.com rates information, or calculate your own rates.

Konverton njësitë e temperaturës (Celsius dhe Fahrenajt), distancës (këmbë, metra etj.) dhe shumë më tepër.Pamje e përgjithshme e faqes

Një vështrim i shpejtë i funksioneve në dispozicion në faqen e ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search