Bëni pyetje KudoZ
Për të rritur kufizimin tuaj në 5 , regjistrohuni ose filloni sesionin me emrin tuaj tani
Për të bërë 15 pyetje në ditë, dhe deri në 60 në javë, bashkohuni me ProZ.com tani.
Gjuhët   >  
Fusha (e gjerë)
(E detyrueshme)
Determining general field
Fusha (specifike)
(E detyrueshme)Përcaktimi i fushës së caktuar
Shkruani fushën (Për hollësi të më tejshme)Duke shkruar në kategori me të hollësishme

During the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) crisis, COVID-19 questions will be given more visibility than the rest. Please check this option only if your question includes a term related to the COVID-19 outbreak or from a COVID-19 project.
Termi apo fraza:
Explanation / Context / More about term (Required)
Help translators help you: providing context for the term for which you are seeking help is a valuable tool for potential answerers. The more context you can provide for your term, the better help you will tend to receive. Consider including such information as:

  • type of document/situation in which the term appears
  • country and dialect
  • target audience/country
  • specific context (the source sentence or paragraph where the term occurs)
  • any reference URLs, translations you are considering, etc.

See a more detailed description of context to include here.

Also, make sure no sensitive or confidential information is included in this form.
Niveli Si duhet vendosur nëse pyetja është PRO apo Jo-PRO
Gjuha e parapëlqyer për shpjegimet e përgjigjes Çfarë është kjo?
Rishikoni pyetjen tuaj
Emri juaj
(Required)
Adresa juaj e emailit
(Required)

(Shënim: Adresa e emailit tuaj do të shihet nga moderatorët dhe personeli i kësaj faqeje interneti)