Thelbi i ProZ.com


Duke i shërbyer komunitetit më të madh të përkthyesve, ProZ.com ofron një rrjet të gjerë shërbimesh thelbësore, burime dhe përvoja që gjallërojnë jetën e anëtarëve të vet. Lexoni listën dhe një përmbledhje të funksioneve më të thjeshta.


Jep dhe merr ndihmë për përkthimin e termave të vështira

Rrjeti KudoZ siguron një kuadër për përkthyes dhe të tjerë për të ndihmuar njëri-tjetrin me përkthime ose shpjegime termash dhe frazash të shkurtra. Deri tani janë bërë 3,745,186 pyetje përkthimi. Të gjitha këto pyetje dhe përkthimet e sugjeruara kanë krijuar një arkiv shumë të vlefshëm dhe të kërkueshëm në faqe.


Punëso një profesionist gjuhe dhe tako klientë të rinj

ProZ.com është burimi numër një i klientëve për përkthyesit. Punë përkthimi afishohen përmes sistemit të afishimit të punëve dhe palët e interesuara mund të paraqesin një ofertë. Përveç sistemit të afishimit të punëve aty gjendet edhe një listë e kërkueshme përkthyesish të pavarur që mund të përdoret për të gjetur profesionistë gjuhe.


Merr pjesë në veprimtaritë ProZ.com, - konferenca, trajnime dhe takime me kolegë

Në gjithë botën po organizohen dhe zhvillohen konferenca, takime trajnimi (online ose jo) dhe takime me kolegë (takime jo zyrtare grupesh përdoruesish ProZ.com, që jetojnë rrotull një zone të caktuar). Këto ngjarje janë një mënyrë e shkëlqyer për të zgjeruar aftësitë personale, për të takuar profesionistë të tjerë dhe për t'u argëtuar!


Lini përshtypjet mbi punëdhënësit, lexoni përshtypjet e të tjerëve

Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers. ProZ.com users that have worked with a particular outsourcer are permitted to enter a number from 1 to 5 corresponding to his or her "likelihood of working again" with a given outsourcer, as well as a short comment. With over 15,000 outsourcers on file, it's good practice to consult the Blue Board before accepting a job from a new client.


Diskuto çështje përkthimi me profesionistët e tjerë

Discuss issues relevant to being a translator or interpreter in forums such as Localization, CAT tools technical help, Getting established, Subtitling, etc.Po pyet veten nga t'ia nisësh?

Fillo duke krijuar një llogari falas ».
Je regjistruar tashmë në ProZ.com? Lidhu »


Pamje e përgjithshme e faqes

Një vështrim i shpejtë i funksioneve në dispozicion në faqen e ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search