Thelbi i ProZ.com


Duke i shërbyer komunitetit më të madh të përkthyesve, ProZ.com ofron një rrjet të gjerë shërbimesh thelbësore, burime dhe përvoja që gjallërojnë jetën e anëtarëve të vet. Lexoni listën dhe një përmbledhje të funksioneve më të thjeshta.


Jep dhe merr ndihmë për përkthimin e termave të vështira

Rrjeti KudoZ siguron një kuadër për përkthyes dhe të tjerë për të ndihmuar njëri-tjetrin me përkthime ose shpjegime termash dhe frazash të shkurtra. Deri tani janë bërë 3,798,563 pyetje përkthimi. Të gjitha këto pyetje dhe përkthimet e sugjeruara kanë krijuar një arkiv shumë të vlefshëm dhe të kërkueshëm në faqe.Merr pjesë në veprimtaritë ProZ.com, - konferenca, trajnime dhe takime me kolegë

Në gjithë botën po organizohen dhe zhvillohen konferenca, takime trajnimi (online ose jo) dhe takime me kolegë (takime jo zyrtare grupesh përdoruesish ProZ.com, që jetojnë rrotull një zone të caktuar). Këto ngjarje janë një mënyrë e shkëlqyer për të zgjeruar aftësitë personale, për të takuar profesionistë të tjerë dhe për t'u argëtuar!


Lini përshtypjet mbi punëdhënësit, lexoni përshtypjet e të tjerëve

Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers. ProZ.com users that have worked with a particular outsourcer are permitted to enter a number from 1 to 5 corresponding to his or her "likelihood of working again" with a given outsourcer, as well as a short comment. With over 15,000 outsourcers on file, it's good practice to consult the Blue Board before accepting a job from a new client.


Diskuto çështje përkthimi me profesionistët e tjerë

Diskutoni çështje që lidhen me të qenit përkthyes ose interpret në forume të tilla si Lokalizimi, mjetet e ndihmës teknike CAT, Ndjehesh konfident,Titra, etjPo pyet veten nga t'ia nisësh?

Fillo duke krijuar një llogari falas ».
Je regjistruar tashmë në ProZ.com? Lidhu »


Pamje e përgjithshme e faqes

Një vështrim i shpejtë i funksioneve në dispozicion në faqen e ProZ.com