Rregullat e faqes së internetit

Rregullat për përdorimin e ProZ.com

Rregullat e mëposhtme janë krijuar për të shtuar dhe mbrojtur atmosferën e këndshme, e orientuar drejt rezultateve të kënaqshme në vendin e përkthimeve në ProZ.com. Duke përdorur këtë faqeje interneti, ju tregoni se i pranoni dhe jeni dakord t’u bindeni këtyre rregullave.


Rregull i kësaj faqeje interneti

1 ProZ.com is a language workplace.
The site is provided as a professional resource for those who work with language or who require language services. In principle, postings which are not related to translation, interpreting or other language issues, or the business thereof, are not allowed. [ For details and possible exceptions, see the site's Definition of Scope ]
2 Mutual respect, professionalism and fair play are expected.
Site users are expected to treat each other with courtesy, whether posting publicly or making direct contact, and are advised to act under the assumption of good faith. Harassment of, or attacks or ad hominem statements on, individuals or groups, of any form, as well as discouragement of another's use of the site, will not be tolerated. No action aimed at gaining unfair advantage in KudoZ, the directory or elsewhere, whether taken alone or as a group, will be tolerated.
3 Advertisements are prohibited.
Paid advertising is available from ProZ.com in designated areas of the site. Unauthorized solicitation, sent via the forums, profile messages or elsewhere, is not allowed. Discussion of sites offering competing services is also prohibited, due to past abuse.
4 Offensive language is not permitted.
5 Uppercase should not be overused.
Use lowercase letters unless uppercase is required. Posting in all capital letters is analogous to shouting.
6 Misrepresentation and fraud are forbidden.
It is possible to use ProZ.com without disclosing your name. However, impersonating others, using assumed identities, or otherwise attempting to deceive others to any degree will not be tolerated.
7 One profile is allowed per person.
Creating a new profile to bypass restrictions or gain advantages is prohibited. (However, it is acceptable to have one profile for yourself as a freelancer and another profile affiliated to your registered business page if you desperately need to separate freelancer and employer's activity.)
8 Discussion of administrative actions taken by moderators or site staff should be carried out solely via the site's online support system.
Administrative actions include rules enforcement actions in the forums and KudoZ, warnings or restrictions on posting or other rights, editorial adjustments to topic subject lines, the locking of certain forum threads, selection of topics to be featured on the home page, etc. For further clarification, see this FAQ.

Zbatimi i rregullave është kusht që t’ju vazhdohet e drejta për të përdorur këtë faqe interneti.

Zbatimi i rregullave

Anëtarët e personelit dhe moderatorët mund të ndërmarrin ndonjë prej veprimeve të mëposhtme, për të siguruar zbatimin e rregullave të mësipërme:
* do të kontaktojnë përdoruesit e kësaj faqeje interneti, për t’u rikujtuar rregulla të veçanta
* nuk do të miratojnë (ose do të heqin/fshehin) afishime që përbëjnë shkelje të rregullave
* do të bëjnë që ndonjë mesazh që ka lidhje me rregullat, t’u shfaqet përdoruesve të caktuar, kur ndërmarrin veprime të caktuara
* do të pezullojnë, përkohësisht ose përgjithmonë, përdorimin e funksioneve të ndryshme të kësaj faqeje interneti, funksione të cilat u përdorën në thyerjen e rregullave.
* do të heqin profilin ose ndërpresin anëtarësinë (vetëm personeli e bën këtë)

Ndërprerja e anëtarësisë

Në raste të rralla të shkeljeve të rënda, anëtarët e personelit të ProZ.com mund të heqin profilin (dhe të ndërpresin anëtarësinë) menjëherë. Megjithatë, në shumicën e rasteve, ProZ.com përdor rregullin e “kartelës së verdhë/kartelës së kuqe”, të ngjashme me kartelën e verdhë dhe të kuqe që përdoret në futboll për paralajmërime dhe heqje nga loja.

Kartelat e verdha dhe të kuqe lëshohen vetëm nga anëtarët e personelit. Rregullat i citojmë me anë të numrit të tyre dhe në kartelë shënohet data e lëshimit. Do të përdoren në mënyrë të qartë termat “kartelë e verdhë” ose “kartelë e kuqe”; nëse dërgohet email, këto terma do të vihen në rreshtin e subjektit.

Përdoruesi i kësaj faqeje interneti që ka marrë një kartelë të verdhë, mund të vazhdojë ta përdorë faqen (ndonjëherë me kufizime të caktuara), por do të njoftohet se shkelje të mëtejshme do të çojnë drejt ndërprerjes së anëtarësisë. Personi, profili dhe anëtarësia e të cilit është ndërprerë, nuk do të pranohet më në ProZ.com.

Sqarim

Nëse keni nevojë për sqarim në lidhje me ndonjë nga rregullat e mësipërme, ose masat e marra për zbatimin e tyre, lutemi paraqisni një kërkesë për ndihmë.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

shqip

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search