Member activities


Mëso rreth veprimtarive të anëtarëve të ProZ.com.


Ngjarje online dhe offline

Seancat e trajnimit online dhe offline të ProZ.com ofrojnë trajnim profesional për përkthyesit, interpretët dhe të tjerë brenda industrive të gjuhës. Këto seanca zhvillohen nga profesionistë me përvojë të provuar në fushat e tyre.


Konkurse përkthimi

Një mënyrë argëtuese për t'iu larguar sadopak rutinës dhe për të testuar e përmirësuar aftësitë tuaja së bashku me kolegët.


Rrjeti i Çertifikuar PRO

Rrjeti i Çertifikuar PRO i ProZ.com është një iniciativë e re e komunitetit ProZ.com, qëllimi i së cilës është të identifikojë përkthyes dhe kompani përkthimi të kualifikuar që punojnë në kombinime të ndryshme gjuhësh dhe t'u sigurojë atyre mundësinë e rrjetëzimit dhe bashkëpunimit në një mjedis të përbërë tërësisht nga profesionistë të përzgjedhur. Ato që pranohen në program fitojnë titullin dhe vulën "ProZ.com Certified PRO", të cilat opsionalisht mund të shfaqen në faqet e profilit dhe gjetkë në ose jashtë faqes së internetit të ProZ.com.


Forume profesionale diskutimi

Forumet e ProZ.com janë një zonë e hapur diskutimi për përdoruesit e ProZ.com për të diskutuar tema me interes të përbashkët në një format relativisht të pastrukturuar.


Programi i këshilltarëve

Programi i këshillimit në ProZ.com është një nismë që ka për qëllim për t'u ofruar anëtarëve të plotë që të takohen me anëtarë të tjerë, të cilët kanë baza të thella dhe mund të ndihmojnë dikë të ri në profesion.Veprimtari të tjera


Shikoni video të lidhura me përkthimin

Programi i këshillimit në ProZ.com është një nismë që ka për qëllim për t'u ofruar anëtarëve të plotë që të takohen me anëtarë të tjerë, të cilët kanë baza të thella dhe mund të ndihmojnë dikë të ri në profesion.

Shiko video që lidhen me përkthimetPamje e përgjithshme e faqes

Një vështrim i shpejtë i funksioneve në dispozicion në faqen e ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search