Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
16:21 7 Më shumë palë Richiesta Traduzione 4 Pagine Word + Termini per Ecommerce
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 04:21 Oct 27
Logged in visitor
No record
35
Quotes
16:01 SWORN translation English>Slovak, Hungarian,Czech/ legal & personal documents
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 04:01 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
13:04 6 Më shumë palë EN>various, software localization
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 01:04 Oct 27
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:25 1 Më shumë palë Phone interpreting - occasional
Interpreting, Phone

Professional member
No record
3
Quotes
18:10
Oct 23
COVID, Quarantäne, Flyer, 74 Wörter
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
10:35
Oct 23
Content writing in Slovak
Copywriting

Vendi: Sllovaki
Logged in visitor
No record
2
Quotes
10:10
Oct 22
Website Translation English to Slovak
Translation

Vendi: Sllovaki
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:11
Oct 20
traduzione ricorso
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
14:28
Oct 20
Proofreading, DE - SK, 4519 words, Job Nr: 13672
Checking/editing, Other: Proofreading

Programi i kompjuterit: Microsoft Word
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:02
Oct 20
5 Më shumë palë telefonisch tolken: NL-DE, NL-EN, NL-TR + NL-Oost-Europese talen
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:49
Oct 19
7 Më shumë palë Looking for voice over talents - Long term collaboration
Voiceover
(Të mundshme)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:48
Oct 16
156845 English>Slovak (Slovakia) / Over the Phone Interpreters (OPI)
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:13
Oct 16
Marketing, SEO, UX.
Translation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Mbyllur
13:18
Oct 15
1 Më shumë palë Freelance translators needed - SDL
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
WordFinder Unlimited
WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

Your current localization setting

shqip

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Kërkim termi
  • Punët
  • Forume
  • Multiple search