Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
10:52 5 Më shumë palë Recruiting for Gaming Translation
Translation
(Të mundshme)

Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:07 Regular cooperation | IT Expertise Required | Trados
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:48 EN>LITH - Insecticide (fact sheet) - 685 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
07:48 EN>LITH - Insecticide (fact sheet) - 685 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
09:25
Apr 20
English or German to Lithuanian
Translation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti
11:47
Apr 19
French to NOR, FIN, SWE, LIT, LAT safety equipment translations
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:29
Apr 15
4 Më shumë palë Swedish into EN_GB, DK, FI, NO, DE_DE, NL_NL, EE, LV, LT (S1[HIDDEN])
Translation, Checking/editing, Copywriting, Transcreation
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:32
Apr 14
PEMT task, EN-LT.
MT post-editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ
Professional member
No entries
Past quoting deadline
14:56
Apr 13
EN,FR,IT,DE,ES>LT Translators (EU Affairs/International organizations)
Translation

Blue Board outsourcer
4.9 Past quoting deadline
09:53
Apr 13
English into Lithuanian Translators needed (IT,Legal,Mobile Phone)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Lidhuni drejtpërsëdrejti