Gjuha e tekstit origjinal: Gjuha përfundimtare:
Fushat:
Kërkoni termin (jo e detyrueshme):
Types:  Përfshi punët e përkthimit  Përfshi punët e përkthimeve me gojë  Përfshi punët e mundshme
Mënyra e përparuar e kërkimit | Shihi të gjitha

Koha Gjuhët Hollësi të punës Shpallur nga
Anëtarësia e punëdhënësit
Mesatarja e GJPP-së së punëdhënësit Likelihood of working again Gjendja
16:41 Italian<>Japanese JIPM Interpreting Assignment
Other: Consecutive Interpreting, Simultaneous Interpreting

Programi i kompjuterit: Microsoft Word, memoQ
Vendi: Itali
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
4.7 Mbyllur
12:59 JP<>EN Interpreting assignment on 26/05/2021 online
Interpreting, Simultaneous

Vetëm për anëtarët deri në 00:59 Apr 22
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:36 Japanese Translator needed Urgently
Translation

Vetëm për anëtarët deri në 07:36 Apr 22
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
Past quoting deadline
06:34 English-Japanese subtitle translation project
Translation, Checking/editing, Education, Transcreation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH, Language instruction

Programi i kompjuterit: Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Subtitle Workshop
Vetëm për anëtarët deri në 18:34
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
02:48 Drama/Movie Project (subtitling
Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
22:13
Apr 20
8K words, Trados 2019/2021, Procurement Training PEMT
Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Native speaker conversation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Vendi: Japoni
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
12
Quotes
08:10
Apr 20
7 Më shumë palë Freelance game translator from Chinese,游戏自由译员
Translation

Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
07:19
Apr 20
freelance project coordinator
Other: project coordination
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
No entries
Lidhuni drejtpërsëdrejti
04:02
Apr 20
1 Më shumë palë Subtitle Translators Required
Translation, Subtitling, Translation
(Të mundshme)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
06:32
Apr 19
English to Japanese translations (MT)
Translation, MT post-editing

Vetëm për anëtarët
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
10:06
Apr 17
4 Më shumë palë please write title lile this Chinese into English,vietnamese,indonesian,malaysian,japanese,korean,arabic,thai Translators needed (big volume)
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
18:12
Apr 16
6 Më shumë palë Subtitles for video content that is tech-related
Translation, Subtitling, Time Coding
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
42
Quotes
11:34
Apr 16
7 Më shumë palë We welcome new candidates to apply to the upcoming projects
Translation, Checking/editing, Voiceover, MT post-editing
(Të mundshme)

Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Lidhuni drejtpërsëdrejti
09:19
Apr 16
URGENTLY NEEDED Proofreading English > Japanese
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Mbyllur
05:10
Apr 16
Subtitle Translators Required
Subtitling, Translation
(Të mundshme)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:15
Apr 16
English-Japanese subtitle translation project
Subtitling, Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
02:50
Apr 16
English to Japanese, mechanical/social science areas, Trados/memoQ
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, memoQ
Vendi: Japoni
Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
00:33
Apr 16
commercial field, English>Japanese, English>Korean
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
16:29
Apr 15
Seeking Certified Medical Translators- Japanese
Translation
(Të mundshme)

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
12:45
Apr 15
Organisational goals
Translation

Certifikimi: Të detyrueshme
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:08
Apr 15
7 Më shumë palë Source French Multi Language Museum Content Project
Translation

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Lidhuni drejtpërsëdrejti
08:05
Apr 15
5 Më shumë palë VO artists wanted-Ongoing project - JA/ZH-S/ZH-T_HK/KO/FR/PRBT/ES/AR/SA/DE/IN/MS
Voiceover

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
04:53
Apr 15
200k commercial field
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
04:53
Apr 15
200k commercial field
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
04:31
Apr 15
200k commercial field
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
04:18
Apr 15
200k commercial field
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
3
Quotes
02:31
Apr 15
English > Japanese & Japanese > English Interpreters Needed for Interviews
Interpreting, Simultaneous

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
17:02
Apr 14
Japanese Translators Needed
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
13:41
Apr 14
Proofreading English > Japanese/ newspaper articles
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
12:14
Apr 14
Freelance English<>Japanese (Native speakers) translators needed for upcoming project
Translation

Programi i kompjuterit: SDL TRADOS, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Mbyllur
08:11
Apr 14
French into Japanese and Korean
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Mbyllur
08:07
Apr 14
Translated Sentence Evaluations and other projects
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
05:18
Apr 14
ENG>JAP Legal translations - large project until mid May
Translation, Checking/editing

Vetëm për anëtarët
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
02:19
Apr 14
Branding messaging (phone accessaries), 12K words, possibly ongoing
Translation, Checking/editing
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Lidhuni drejtpërsëdrejti
15:38
Apr 13
On-going Machine Translation Post Editing project
MT post-editing

Vendi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:55
Apr 13
English>Japanese translators required - Journalism/science
Translation

Blue Board outsourcer
4.9 Mbyllur
09:10
Apr 13
Aerospace field, Long-term project
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Mbyllur
07:13
Apr 13
Japanese Linguists - Marketing Project
Translation, Copywriting, Transcreation
(Të mundshme)

ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 Lidhuni drejtpërsëdrejti
05:43
Apr 13
Japanese Subtitle Translator Required
Subtitling, Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:15
Apr 13
Japanese recording project,English-German and English-Japanese congressmen
Subtitling, Translation

Logged in visitor
No record
Lidhuni drejtpërsëdrejti
17:12
Apr 12
Flemish, Japanese and German subtitlers with proprietary subtitling software
Subtitling, Time Coding
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:49
Apr 12
English into Japanese | Hospitality and Tourism Management, Hotels, E-commerce
Translation
(Të mundshme)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
13:03
Apr 12
4 Më shumë palë Translating 1000 phrases for e-Learning
Translation

Logged in visitor
No record
302
Quotes
12:59
Apr 12
French to Japanese translation / tagline : Tourism
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Mbyllur
11:39
Apr 12
IT/Gaming linguists needed: EN-Japanese
Translation, Checking/editing

Programi i kompjuterit: Crowdin, Smartcat
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
Past quoting deadline